Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36058
Type of publication: Knyga / Book
Title: Civil society in East Asian countries : contributions to democracy, peace and sustainable development: proceedings of the conference
Extent: 114 p.
Publishing data: Vytautas Magnus University
Date: 2018
Keywords: Rytų Azija;Kinija;Korėja;Japonija;Pilietinė visuomenė;Nevyriausybinės organizacijos;East Asia;China;Korea;Japan;Civil society;Non-governmental organizations
ISBN: 978-609-467-325-2
Abstract: This publication is dedicated to research on East Asian civil society with special attention given to composition, development and activities of non-governmental sector. The publication gathers research of authors from Lithuania, Germany, UK, South Korea and the Czech Republic who analyze not only general situation in East Asia but also provide detailed case studies. This allows to learn more about political and socioeconomic circumstances that determine particular characteristics of civil society in China, Korea and Japan. The collection of articles will be useful both for specialists of East Asia and researchers coming from the fields of political science, history, sociology and anthropology who would like to know more about familiar topics, such as labor movements, environmental organizations or democratization processes, in the context of less known countries.
Leidinys skirtas tyrimams apie Rytų Azijos šalių pilietinę visuomenę, ypatingą dėmesį skiriant nevyriausybinių organizacijų sąrangai, raidai, veiklai ir pasiektiems rezultatams. Leidinyje autoriai iš Lietuvos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Pietų Korėjos bei Čekijos nagrinėja tiek bendrą situaciją Rytų Azijoje, tiek ir pateikia atskiras atvejo studijas, kurios supažindina su politinėmis bei socioekonominėmis aplinkybėmis, suteikiančiomis kiekvienos šalies pilietinei visuomenei savita braižą. Straipsnių rinkinys skirtas ne tik Rytų Azijos regiono specialistams, bet ir politikos mokslų, istorijos, sociologijos bei antropologijos sričių atstovams, kuriuos domina jau artimų tematikų (darbo judėjimų, aplinkosaugos organizacijų, demokratizacijos procesų ir kt.) atskleidimas galbūt mažiau pažįstamų šalių kontekste.
Internet: https://dx.doi.org/10.7220/978-6094673252
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36058
Appears in Collections:4. Konferencijų medžiaga / Conference proceedings

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.