Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36051
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Teresevičienė, Margarita;Trepulė, Elena;Volungevičienė, Airina
Title: Didactical opportunities and dilemmas of technology enhanced learning
Other Title: Technologijomis grindžiamo mokymosi didaktinės galimybės ir dilemos
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 128, nr. 4
Extent: p. 175-192
Date: 2017
Note: E-ISSN 2029-0551
Keywords: Technologijomis grindžiamas mokymasis;Mokymasis nuotoliniu būdu;Mokymosi lankstumas;Technology enhanced learning;Learning outcomes;Flexible learning
Abstract: Šio straipsnio tikslas yra nustatyti technologijomis grindžiamo mokymosi (TGM) didaktines charakteristikas ir atskleisti galimybes bei dilemas priimant didaktinius sprendimus skirtingo tipo organizacijose. Autorės technologijomis grindžiamą mokymą(si) apibrėžia kaip organizacinę formą, pritaikytą mokyti(s) nuotoliniu, elektroniniu, virtualiuoju ir kitu būdu, pasitelkiant technologijas. TGM apima nuotolinį, virtualųjį, elektroninį ir mobilųjį mokymąsi socialiniuose tinkluose. Straipsnyje analizuojamos didaktinės TGM charakteristikos kaip mokymosi pasiekimai, mokymosi lankstumas, tarpusavio sąveika, atvirųjų švietimo išteklių naudojimas, socialinis dalyvavimas. Tyrimas atliktas bendruomeninėse, profesinio mokymo ir verslo organizacijose. Tyrime taikytas kiekybinio tyrimo metodas atskleidžia TGM didaktinių charakteristikų skirtingose organizacijose esmę išskiriant jų tarpusavio sąsajas. Tyrimas atskleidė, kad pasitelkus TGM taikomi įvairūs mokymo(si) metodai, orientuojamasi į praktiškai pritaikomus mokymosi pasiekimus, ugdymo turinio struktūra sudaro galimybes skatinti besimokančiųjų tarpusavio bendradarbiavimą. Visoms tyrime dalyvaujančioms organizacijoms, įdiegusioms TGM, būdinga mokymo(si) metodų įvairovė ir aktyvusis mokymas(is). Lyginant didaktines charakteristikas rasta, kad respondentai iš verslo organizacijų visais atvejais geriau vertina didaktinius sprendimus, palyginti su bendruomenių ir profesinio mokymo organizacijų atstovais. Visose organizacijose respondentai išryškino TGM lankstumo, eksperimentavimo, socialinės sąveikos, atvirųjų švietimo išteklių naudojimo galimybes. Pagrindinės dilemos yra susijusios su vertinimo ir įsivertinimo priemonių naudojimu, mokymosi pasiekimų apibrėžtumu, mokymosi apimtimi ir tinkamu tvarkaraščiu besimokantiesiems.[...]
The purpose of this research is to identify the didactical characteristics of Technology Enhanced Learning (TEL) and to reveal the main opportunities and dilemmas of TEL didactical solutions in different types of organizations. Didactical characteristics of TEL such as measurable learning outcomes, interactivity, flexibility, experimentation, use of open educational resources (OER) as well as a need for social participation are studied and discussed. Quantitative research method was used to compare didactical characteristics of TEL used for training purposes of employees and teachers in a community, vocational education and training (VET) and business organizations and reveal main opportunities and dilemmas in organising of learning process. Research revealed that a variety of learning methods are used to enhance active learning and that open education resources are used while learning (free access of textbooks, documents, video material), that TEL focuses on practically used teaching/learning outcomes and that TEL curriculum structure creates possibilities for flexible learning and enhances learner mutual cooperation. Problematic areas appeared to be the following: use of technology enhanced assessment and self-assessment tools, clarity of workload
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/36051
http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/755/354
Affiliation(s): Edukologijos tyrimų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.11 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 1, 2021

Download(s)

20
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons