Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35982
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Petrauskaitė, Danutė
Title: Amžininkai apie Liliją Žilvitytę-Vanagaitienę: „Ji išgyveno prasmingą lietuvišką gyvenimą“
Other Title: What they say about Lillian Vanagaitis: “She lived a meaningful Lithuanian life”
Is part of: OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2017, nr. 1-2(23-24), p. 149-160
Date: 2017
Keywords: Lilija Žilvitytė-Vanagaitienė;Čikaga;Draugija;Choras;Teatras;Kultūra;„Margutis“;Lietuviška tapatybė;Chicago;Society;Chorus;Theater;Culture;Lithuanian identity
Abstract: Čikagos lietuvių kultūrinis gyvenimas būtų buvęs daug skurdesnis, jei ne Lilijos Žilvitytės-Vanagaitienės indėlis. Dar jaunystėje ji ėmė reištis kaip choro dainininkė, o ištekėjusi už kompozitoriaus bei aktoriaus Antano Vanagaičio kartu su juo pradėjo darbuotis kituose visuomeninės veiklos baruose – rašyti straipsnius, leisti periodinę spaudą, rengti radijo laidas, organizuoti koncertus bei sporto renginius. Deja, kyla problema norint ištraukti šios moters vardą iš istorijos šešėlio – archyvuose apie ją nėra išlikę jokių dokumentų, trūksta elementarių biografinių žinių. Šis darbas yra naujas, nes, remiantis periodiniais leidiniais, koncertų programėlėmis, amžininkų atsiminimais, pasitelkiant loginį-analitinį bei lyginamąjį istorinį metodą, chronologinį faktologinės medžiagos dėstymo būdą, yra bandoma pirmą kartą atkurti L. Vanagaitienės kūrybinį portretą. Publikacijos tikslas – apžvelgti jos kultūrinę veiklą Čikagoje ir įvertinti ją tautinės tapatybės puoselėjimo aspektu. Straipsnyje skelbiama nauja medžiaga gali būti aktuali išeivijos kultūros procesų tyrinėtojams.
The cultural life of Lithuanians in Chicago would have been much poorer if not for the input of Lillian Vanagaitis (Lilija Žilvitytė-Vanagaitienė). In her youth she sang in choruses; and when she married the composer and actor Antanas Vanagaitis, she became a part of his productive creative life, giving him a helping hand or taking the lead in writing articles, publishing periodicals, preparing radio shows, and organizing concerts and sports events. Unfortunately, it is difficult to pull her out of history’s shadow – there are no documents about her in the archives; there is a shortage of even basic biographical information about her. Thus the paper is an original work, as this is the very first attempt to draw a portrait of Lillian Vanagaitis’s’ creativity using the information found in periodicals, concert programs, and recollections of her contemporaries, and utilising the methods of logical analysis and comparative history as well as a chronological exposition of the available facts. The purpose of this paper is to review her cultural activities in Chicago and to evaluate them in terms of their contribution to fostering ethnic identity. The new material published here might be useful to researchers of cultural processes in emigration.
Internet: https://dx.doi.org/10.7220/2351-6561.23-24.8
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35982
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2017, nr. 1-2(23-24)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

78
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

80
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.