Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35967
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Žibas, Karolis;Platačiūtė, Vija
Title: Migrantų ir pabėgėlių integracijos politikos bei procesų vertinimas
Other Title: Evaluating the policy and processes of the integration of migrants and refugees
Is part of: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, nr. 1-2 (23-24)
Extent: p. 9-24
Date: 2017
Note: eISSN 2351-6461. Straipsnis parengtas įgyvendinant projektą, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba Nr. REP 2/2016
Keywords: Migrantų integracija;Pabėgėlių integracija;Integracijos politika;Prieglobsčio gavėjų integracija;Migrant integration;Refugee integration;Integration policies;Integration beneficiaries
Abstract: Šio straipsnio tikslas – remiantis teorinėmis prieigomis bei sukurtais migrantų / prieglobsčio gavėjų integracijos (politikos) vertinimo rodikliais, sudaryti teorinį rodiklių sąvadą, skirtą integracijos politikai vertinti. Straipsnyje analizuojamos teorinės migrantų / prieglobsčio gavėjų integracijos politikos prielaidos, kurios reikalingos teoriniam rodiklių sąvado pagrindui parengti; trumpai pristatomi integracijos politikos vertinimo būdai bei apžvelgiami tarptautiniai migrantų / prieglobsčio gavėjų integracijos (politikos) rodikliai, neišskiriant prieglobsčio gavėjų ir prieglobsčio politikos kaip atskiros srities. Tokia pozicija pasirinkta laikantis požiūrio, kad integracijos politika yra atskaitos (ir vertinimo) taškas, apimantis įvairias integracijos politikos tikslines grupes. Antroje straipsnio dalyje apžvelgiami Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) sukurti migrantų / prieglobsčio gavėjų integracijos vertinimo kriterijai ir rodikliai. Detaliau apžvelgiami trys Lietuvoje parengti rodiklių sąvadai. Straipsnio pabaigoje pateikiamas rodiklių sąvadas, skirtas prieglobsčio gavėjų integracijos politikai vertinti
The purpose of this paper, based on theoretical approaches and criteria for evaluating policies migrant and refugee integration is to produce a theoretical collection of indicators, useful for the evaluation of integration policies. The paper analyzes the theoretical conditions necessary for preparing the basis of such a collection; briefly discusses the ways of evaluating policies of integration; and surveys international indicators of integration policy related to migrants and beneficiaries of international protection, not treating beneficiaries of international protection and asylum policies as separate areas. Such a position has been adopted in allegiance to the view that integration policy is a point of accounting and evaluation taking in the various target groups of integration policy. The second part of the paper reviews the criteria and indicators set in Lithuania and the EU for evaluating the integration of migrants and beneficiaries of international protection. The collections of indicators prepared in Lithuania are looked at in greater detail. At the end of the paper a listing of indicators devoted to the appraisal of integration policy with respect to beneficiaries of international protection is provided
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35967/1/ISSN2351-6461_2017_N_1-2_22-24.PG_9-24.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/35967
https://dx.doi.org/10.7220/2351-6561.23-24.1
Affiliation(s): Lietuvos socialinių tyrimo centro Etninių tyrimų institutas
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2017, nr. 1-2(23-24)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

211
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

149
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.