Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35964
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSabonytė, Regina-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-03-30T11:39:11Z-
dc.date.available2018-03-30T11:39:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn16482824-
dc.identifier.otherVDU02-000022369-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.0.30.17705-
dc.identifier.urihttps://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35964/1/ISSN2029-7203_2017_N_30.PG_5-17.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35964-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.0.30.17705-
dc.descriptionISSN 2029-7203 (online)-
dc.description.abstractJausmaženkliai – naudingas rašytinio teksto prasmės papildymo būdas, padedantis perteikti neverbalinę informaciją. Lietuvių lingvistai kol kas nėra išsamiai analizavę jausmaženklių vartosenos. Tyrimo tikslas – nustatyti interneto diskusijose dažniausiai vartojamus jausmaženklius ir apibrėžti jų funkcijas tekste. Tyrimo medžiagą sudaro 450 įvairaus ilgio interneto komentarų, kurie surinkti iš interneto forumo Draugas.lt, jų tekstai rašyti 2010–2015 m. Komentarai rinkti iš diskusijų apie ligas, mitybą, kiną, religiją, dvasingumą, studijas, sportą, automobilius, kompiuterinius žaidimus, finansus. Kiekvienos temos bendras tekstų ilgis – 1300–1600 žodžių. Jausmaženklių funkcijoms analizuoti pasitelktas tekstynų lingvistikos metodas. Nustatyta, kad dažniausiai interneto forumo diskusijose vartoti šeši jausmaženkliai: :), :D, ;), :P, :/ ir :(. Jie gali: a) sustiprinti arba pakartoti žodinės informacijos emocinį turinį; b) nurodyti rašančiojo požiūrį ar vertinimą, kurį be jausmaženklių adresatui būtų sudėtinga identifikuoti; c) atlikti sakinio pabaigos skyrybos ženklų funkcijas. Jausmaženkliai ;) ir :) yra platesnės reikšmės, todėl jiems galima priskirti ir daugiau funkcijų: šie jausmaženkliai dažnai vartojami su mandagumo frazėmis, padeda užmegzti ryšį su kitais diskusijos dalyviais, sušvelnina neigiamą informacijąlt
dc.description.abstractEmoticons are considered to be a useful way to express non-verbal information in electronic discourse. However, detailed analysis of the usage of emoticons has not been done by Lithuanian linguists so far. The aim of the research is to identify emoticons that are used in internet discussions most frequently and to determine their functions in a text. The research material consists of 450 comments from the internet forum Draugas.lt, all comments were written during the period of the year 2010–2015. Comments were taken from the discussions about diseases, nutrition, movies, religion, spirituality, studies, sports, cars, computer games, finances. The overall length of the texts of each topic is 1300–1600 words. The method of the research is corpus linguistics. The analysis of comments revealed that there are six emoticons used in internet discussions most frequently: :), :D, ;), :P, :/ and :(. They can: a) strengthen or repeat emotional content of written information; b) reveal writer’s attitude or evaluation of written information which could be difficult to identify without emoticons; c) function as markers at the end of sentence. Emoticons ;) and :) have wider meaning: they can also be used with phrases of politeness or help to connect with other participants of discussion as well as soften negative informationen
dc.description.sponsorshipHumanitarinių mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 5-17-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofKalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2017, nr. 30-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbyMLA International Bibliography-
dc.relation.isreferencedbyCEEOL-
dc.relation.isreferencedbyERIH-
dc.relation.isreferencedbyScopus-
dc.rightsSutarties data 2018-03-29, nr. B000296, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectInterneto dikskusijoslt
dc.subjectKalbalt
dc.subjectJausmaženkliailt
dc.subjectElektroninė komunikacijalt
dc.subjectEmoticonen
dc.subjectInternet communicationen
dc.subjectSmileyen
dc.subjectLanguageen
dc.subject.otherFilologija / Philology (H004)-
dc.titleDažniausių mimiką simbolizuojančių jausmaženklių funkcijos lietuviškame tekstelt
dc.title.alternativeFunctions of the most frequent emoticons in the Lithuanian texten
dc.typeStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5755/j01.sal.0.30.17705-
dcterms.bibliographicCitation20-
dc.date.updated2019-06-21T14:19Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "9635"}, "publisher": {"other": ["Kauno technologijos universitetas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": true, "list": true}, "issn": ["1648-2824"], "doi": "10.5755/j01.sal.0.30.17705", "code": "S4", "subject": ["H004"], "url": ["https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35964/1/ISSN2029-7203_2017_N_30.PG_5-17.pdf", "https://hdl.handle.net/20.500.12259/35964", "http://dx.doi.org/10.5755/j01.sal.0.30.17705"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "H", "original": true, "pages": 13, "sheets": 0.929, "timestamp": "20190621141940.0", "account": {"year": 2018, "late": true}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Humanitarinių mokslų fakultetas", "id": "03", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "F2D811D730510A5227611718CF8495C4", "lname": "Sabonytė", "fname": "Regina", "status": "1", "orcid": "0000-0001-5101-3889", "name": "Sabonytė, Regina"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptHumanitarinių mokslų fakultetas-
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml10.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record

Page view(s)

126
checked on Sep 5, 2019

Download(s)

40
checked on Sep 5, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.