Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35659
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Bespalovas, Mantas
Title: Europos Sąjungos Rytų partnerystė. Ukrainos atvejis
Other Title: European Union Eastern partnership policy. Ukraine case
Extent: 63 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Europos Sąjunga;Ukraina;Rytų partnerystė;Maidanas;European Union;Ukraine;Eastern Partnership;Maidan
Abstract: Pagrindinė darbe analizuojama tema – Ukraina, jos bendradarbiavimas su Europos Sąjunga per Rytų partnerystės programą ir iš jos iškilusios geopolitinės ir vidaus problemos, atsiradusios dėl Rusijos bandymo išlaikyti įtakos zoną Ukrainoje. Tačiau negalima kalbėti apie Ukrainą ir Europos Sąjungos santykius neištyrus pagrindo šiems santykiams. Todėl teorinėje dalyje yra analizuojama Europos Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos, bei jos dalies – Europos kaimynystės politikos - formavimasis ir jos plėtra. Jos analizė leis geriau suprasti, kodėl ir kaip susiformavo tiek kaimynystės politika, tiek ir kodėl atsirado Rytų partnerystės iniciatyva bei koks bendradarbiavimas vyksta tarp Europos Sąjungos iniciatyvai priklausančių šalių. Tačiau negalima kalbėti apie Ukrainos santykius su Europos Sąjunga, jos politikos formavimasi neminint Rusijos ir pastarosios veiksmų bei daromos įtakos Ukrainos vidaus ir užsienio politikai, ypač po kurios 2013 - 2014 metais Ukrainoje kilo revoliucija, o vėliau įvyko Krymo pusiasalio neteisėta aneksija pažeidžiant tarptautinę teisę ir Bukarešto memorandumą, bei jos veiksmai remiant separatistus ir eskaluojant konfliktą Rytų Ukrainoje. Taip pat analizuosime Ukrainos, Rusijos, Europos Sąjungos veiksmus siekiant taikaus būdo kaip sureguliuoti konfliktą pasirašant Minsko susitarimus ir jų įgyvendinimą. Galiausiai aptarsime Ukrainoje vykdomas vidaus reformas kurių reikalavo Europos Sąjunga prieš pasirašant Asociacijos susitarimą.
The main theme of the work is analyzed - Ukraine, its cooperation with the European Union through the Eastern Partnership program and its emerging geopolitical and internal problems caused by Russia's attempt to keep the zone of influence in Ukraine. However, one can not talk about Ukraine and the European Union's relations without examining the base of these relations. Therefore, the theoretical part analyzes the European Union's common foreign and security policy, and its part - the European Neighborhood policy formation and its development. Its analysis will allow a better understanding of why and how developed and Neighborhood Policy, as well as why there Eastern Partnership initiative and how cooperation takes place between the European Union member countries initiative. However, one can not speak about Ukraine's relations with the European Union, its policy formation of mention Russia and the latter's action and made an impact on Ukraine's domestic and foreign policy, especially after the 2013 - 2014 year, Ukraine had a revolution, and later held the Crimean Peninsula illegal annexation in violation of international law and Bucharest Memorandum and its actions in support of the separatists and the escalating conflict in eastern Ukraine. Also we analyze the Ukraine, Russia, the European Union's action as a way to secure a peaceful solution to the conflict signing of the Minsk agreements and their implementation. Finally, we will discuss Ukraine carried out internal reforms demanded by the European Union before the signing of the Association Agreement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35659
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
mantas_bespalovas_md.pdf1.18 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

70
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

12
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.