Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35636
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija / Philology
Author(s): Kerzaitė, Skirmantė
Title: Kodų painiojimas ir morfologinis svetimžodžių adaptavimas kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalboje
Other Title: Code mixing and morphological adaptation of loanwords in gamer’s language
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lituanistikos katedra
Keywords: Kodų painiojimas;Morfologinis adaptavimas;Kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalba;Internetinis diskursas;Svetimžodžiai;Code mixing;Morphological adaptation;Gamer’s language;Internet discourse;Loanwords
Abstract: Pastaraisiais dešimtmečiais, sparčiai tobulėjant kompiuterinėms technologijoms ir populiarėjant internetui, itin išpopuliarėjo ir internetiniai (angl. online) kompiuteriniai žaidimai, kuriuos kasmet žaidžia vis daugiau žmonių. 2011 m. įkurta internetinių transliacijų platforma Twitch.tv suteikė galimybę kompiuterinių žaidimų entuziastams susiburti į bendruomenes su kitais žaidėjais, bendrauti tarpusavyje, dalintis patarimais, savo pasiekimais ir nusivylimais žaidimo metu. Šis fenomenas neaplenkė ir Lietuvos, kur internetinės kompiuterinių žaidimų transliacijos (angl. gameplay streams) vis populiarėja. Kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalba Lietuvoje iki šiol nebuvo tirta. Ši tema visiškai nauja, todėl svarbu gilintis į ją, stebėti, kokią įtaką nelokalizuoti kompiuteriniai žaidimai daro kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalbai. Lietuvoje mažai tirtas ir kodų painiojimas, kurio be galo daug sakytinėje kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalboje. Šio magistro darbo tikslas – aptarti kodų painiojimą ir morfologinį svetimžodžių adaptavimą ir jų tendencijas kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalboje. Šiam tikslui pasiekti pasitelkti keturi metodai: aprašomasis, analizės, lyginamasis ir tekstynų lingvistikos. Išanalizavus autorės surinktą tekstyną, pastebėta, kad kodų painiojimas kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalboje atlieka šias funkcijas: padeda žaidėjams suprasti apie ką kalbama, susišnekėti su kitais žaidėjais, išreikšti žaidimo metu kylančias emocijas. Reikšminiai žodžiai: kodų painiojimas; morfologinis adaptavimas; kompiuterinių žaidimų žaidėjų kalba; internetinis diskursas; svetimžodžiai.
Over the past decades, when the computer technologies and internet is rapidly developing, the popularity of online multiplayer games is at its peak and is luring more and more people to come and try online gaming. In 2011 the internet stream platform Twitch.tv was launched allowing gaming enthusiasts form communities, communicate with each other, share tips, achievements and disappointments while gaming. This phenomena also reached Lithuania and gameplay streams are getting more and more people. Previously there was no research on gamer’s language in Lithuania. This topic is entirely new and it is important to analyse it and observe the influence of not localized online games on gamer’s language. Code mixing, which is very frequent in gamer’s language, was not researched in Lithuania before as well. The goal of this master thesis is to discuss and look into the code mixing and morphological adaptation of loanwords’ tendencies in gamer’s language. In this thesis descriptive, comparative, analysis and corpus linguistics methods are used to achieve the set goal. After analysing the corpus, which was created by the author of the thesis, it was noticed, that code mixing serves three main purposes in gamer’s language: it is helping gamer’s understand each other, the game and express emotions triggered while playing online games. Keywords: code mixing; morphological adaptation; gamer’s language; internet discourse; loanwords.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35636
Appears in Collections:2018 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
Skirmante_Kerzaite_md.pdf1.39 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

50
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

6
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.