Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35628
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Mažeikaitė, Julija
Title: Tiesioginių pardavimų tobulinimas: UAB “Mary Kay Lithuania” atvejis
Other Title: Improvement of direct sales: UAB “Mary Kay Lithuania” case
Extent: 104 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Tiesioginiai pardavimai;Rinkodara;Procesas;Tobulinimas;Pardavimo samprata;Direct sales;Marketing;Process;Improvement;Concept of sales
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pasiūlyti tiesioginių pardavimų tobulinimą kompanijai “Mary Kay Lithuania”. Teorinėje darbo dalyje analizuojama tiesioginių pardavimų samprata, asmeninių ir tiesioginių pardavimų principai, taip pat tiesioginių pardavimų atstovo – pardavėjo elgesio teorinė analizė bei tiesioginių pardavimų skatinimo priemonės. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pristatoma UAB “Mary Kay Lithuania” kompanija, pateikiama išsami konkurentų bei empirinio tyrimo rezultatų analizė. Taip pat tyrime pasitelkiama turinio analizės, ekspertės interviu bei antrinių duomenų analizės metodais. Atlikto tyrimo duomenys atskleidė, kaip asmenys reaguoja į tiesioginio pardavimo pasiūlymą, koks jų požiūris į tiesiogiai parduodamas prekes.
The aim of the final thesis is to offer sales improvement to the company “Mary Kay Lithuania”. The theoretical part of the work analyzes the concept of direct sales, the principles of personal and direct sales, as well as theoretical analysis of the behavior of the direct sales representative - seller and measures for the promotion of direct sales. The analytical part of the final thesis presents the company UAB “Mary Kay Lithuania“ and a comprehensive analysis of its competitors and empirical research results. The study also uses content analysis method, expert interviews and methods for analyzing secondary data. Data from the survey revealed how individuals react to the offer of direct sales, their attitude to directly traded goods. In the project part of the work, solutions are raised to improve the promotion of direct sales as well as expand communication with existing and future customers, taking into account the data presented in the research results.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35628
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
julija_mazeikaite_md.pdf1.63 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

16
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.