Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35624
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Chikovani, Akaki
Title: Building the successful customer experience for competitive advantage (based on example of Lululemon company)
Other Title: Klientų sėkmingos patirties kūrimas konkurenciniam pranašumui. (Lululemon kompanijos pavyzdžiu)
Extent: 76 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Customer experience;Brand advocate;Customer loyalty;Customer journey map;Touchpoints;Klientų patirtis;Prekės ženklo gynėjai;Klientų lojalumas;Kliento kelionių žemėlapis;Sąlyčio taškai
Abstract: The main objective of the diploma paper is to create a model of strategy that can help company to make customer experience its main competitive advantage. The first chapter is dedicated to theoretical analysis of customer experience, including its definition and main elements. Additionally, this chapter highlights the significance of customer experience in business and its role in company’s competitiveness. Second chapter is aimed to perform results of Lululemon company as one of leaders in customer experience in sportswear industry analysis that was made on the base of primary and secondary resources. Here author represented main components of Lululemon’s strategy and the role of customer experience in company’s successful strategy that allows it to grow steadily. The third part represent the model for successful customer experience strategy and process of building the model. Moreover, this chapter provides the recommendations about integrating this strategy to company’s competitive strategy and implementation of created model.
Pagrindinis diplominio darbo tikslas yra sukurti strateginį modelį, kuris padėtų klientų patirčiai tapti pagrindiniu kompanijos konkurenciniu pranašumu. Pirmajame skyriuje pateikiama teorinė klientų patirties analizė, jos apibrėžimas bei pagrindiniai elementai. Be to, šiame skyriuje pabrėžiama klientų patirties svarba verslo srityje, ir atliekamas vaidmuo kompanijos konkurencinėje sistemoje. Antrasis skyrius skirtas Lululemon kompanijos, kuri yra viena iš lyderių klientų patirties sportinių rūbų srityje, analizės rezultatams, gautų pirminių ir antrinių šaltinių tyrimo metu. Čia autorius pateikia pagrindinius Lululemon kompanijos strategijos komponentus ir klientų patirties vaidmenį kompanijoje, kurios sėkminga strategija leidžia jai nuolat plėstis. Trečiajame skyriuje yra pateikiamas sėkmingos klientų patirties strategijos modelis konkurencinio pranašumo kūrimui ir jo įgyvendinimo procesas. Be to, šiame skyriuje pateikiamos šios strategijos integravimui į kompanijos konkurencinę sistemą ir sukurto modelio įgyvendinimui skirtos rekomendacijos.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35624
Appears in Collections:2018 m.

Files in This Item:
akaki_chikovani_md.pdf1.26 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

12
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.