Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35620
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information
Author(s): Ciūnytė, Airida
Title: Socialdemokratų partijos politinio įvaizdžio krizė traukiantis iš valdančiosios koalicijos (LRS kadencija 2016-2020): 15min.lt ir lrytas.lt portalų analizė
Other Title: The crisis of political image of the Social Democratic Party while leaving the ruling coalition (Seimas tenure of 2016-2020): analysis of the portals 15min.lt and lrytas.lt
Extent: 65 p.
Date: 12-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Politinė krizė;Socialdemokratai;Įvaizdis;Reputacija;Komunikacija;Political crisis;Social Democrats;Image;Reputation;Communication
Abstract: Magistro darbe analizuojama Lietuvos Respublikos socialdemokratų partijos įvaizdis internetiniuose naujienų portaluose, partiją užklupus krizei – traukiantis iš valdančiosios koalicijos. Darbe pristatoma krizių įtaka politikai, krizių kilimo priežastys, politinės komunikacijos ir marketingo svarba. Supažindinama su politinio įvaizdžio įtaka politiniams procesams. Trečioje dalyje analizuojamas žiniasklaidos vaidmuo politinėje erdvėje, pristatomos jos funkcijos, darbotvarkės ir įrėminimo teorijos. Aptariama krizių komunikacija žiniasklaidoje. Darbe suformuluota hipotezė, kad žiniasklaidoje formuojama neigiama nuomonė apie LR socialdemokratų partiją, traukimosi iš valdančiosios koalicijos metu, kenkia partijos įvaizdžiui. Atliekant tyrimą, buvo pasirinkta naudoti turinio analizės metodą. Pasirinkti nagrinėti du naujienų portalai www.15min.lt ir www.lrytas.lt. Turinio analizės rezultatai parodė, kad abiejuose naujienų portaluose ši socialdemokratų partijos krizė buvo įtraukta į žiniasklaidos darbotvarkę ir informacija naujienų portaluose buvo talpinama reguliariai. Taip pat turinio analizės tyrimo rezultatai atskleidė, kad naujienų portale www.lrytas.lt dižioji dalis talpinamų publikacijų buvo neigiamo turinio. Naujienų portale www.15min.lt galima rasti nemažai publikacijų keliančių teigiamas emocijas, neigiamų straipsnių buvo mažiau. Publikacijų tematika abiejuose naujienų portaluose susijusi su partijos pirmininko Gintaro Palucko, kaip partijos lyderio veiksmais ir poelgiais. Lrytas.lt išskiria neatsakingumą, kompetencijos trūkumą, nenorą ieškoti kompromisų. Naujienų portale 15min.lt tematika taip pat daugiausiai apie lyderį, jo veiklą, permainų siekį ir sprendimų priėmimą. Socialdemokratų partija vertinama daugiausiai neigiamai ir tokia emocija yra perduodama skaitytojui, tai sukelia grėsmę partijos reputacijai ir įvaizdžiui. Darbe iškelta hipotezė, kad žiniasklaidoje formuojama neigiama nuomonė apie Lietuvos Respublikos socialdemokratų partiją traukimosi iš valdančiosios koalicijos metu kenkia partijos įvaizdžiui, pasitvirtino. Žinoma, kad neigiama informacija kiekvienam piliečiui sukuria abejones ir verčia susimąstyti, ar verta pasitikėti partija, dėl to kenčia partijos įvaizdis. Tačiau teigti, kad taip bus ir toliau, negalima, kadangi pakeitus partijos krizių komunikacijos strategiją, padėtis gali imti taisytis, nes tinkamas komunikacinių žinučių turinys gali pakeisti žiniasklaidos pranešimų turinį, to pasėkoje partijos įvaizdis gali imti taisytis.
The final Master’s thesis analyzes the image of the Social Democratic Party of Lithuania in online news portals, while the party was facing crisis and leaving the ruling coalition. The paper presents the influence of the crisis on politics, as well as the causes of the crisis, the importance of political communication and marketing. This thesis familiarizes with the impact of political image on political processes. Next, analyzes the role of the media in political space, presents its functions, agenda-setting and framing theories, describes crisis communication in the media. The paper presents the hypothesis that negative opinion, formed in the media about the Social Democratic Party of Lithuania, while it was leaving the ruling coalition, is damaging to the image of the party. Content analysis was selected for research. Two news portals, i.e., 15min.lt and lrytas.lt were chosen for analysis. The results of content analysis revealed that this crisis of the Social Democratic Party was included into the media agenda and information was posted on news portals on a regular basis. The results of content analysis demonstrated that the majority of publications, posted on the news portal lrytas.lt, were of negative content, giving most attention on irresponsibility, unwillingness to look for the compromises of the party’s leader, chairman G. Paluckas. This news portal assesses the Social Democratic Party negatively and transfers these emotions to reader, thus, endangering the reputation and image of the party. The news portal 15min.lt contains a number of publications causing positive and less publications with negative content. The themes of publications were also related with the activity of the party’s leader: the willingness for changes for better decision making. In summary of the information, given in the news portals, it might be stated that the majority of publications are of negative content. The hypothesis that negative opinion, formed in the media about the Social Democratic Party of Lithuania, while it was leaving the ruling coalition, is damaging to the image of the party, was confirmed. It is well known that negative information creates doubts for each citizen, makes to think whether it is worth to trust the party, thus, affecting the party’s image. However, it cannot be stated that this will be the case in the future because situation may become better upon changing the party’s crisis communication strategy, since a proper content of communication messages may change the content of the media messages, thus, improving the party’s image.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35620
Appears in Collections:2018 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
airida_ciunyte_md.pdf1.32 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record

Page view(s)

82
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

14
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.