Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35615
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šlopšnienė, Vilija
Supervisor: Obelenienė, Birutė
Title: Moterų gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimo sąsaja su pagarba žmogaus gyvybei
Other Title: The correlation between women’s preferred birth control methods and respect for human life
Extent: 73 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Žmogaus gyvybė;Gimstamumo reguliavimo priemonės;Human life;Birth control methods
Abstract: Moterų gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimas yra veikiamas socialinių, kultūrinių, asmeninių faktorių, didelę reikšmę turi moters vertybės. Gimstamumo reguliavimo priemonės gali turėti tiesioginį poveikį pradėtai žmogaus gyvybei, todėl jų naudojimas gali būti susijęs su pradėtomis, tačiau skirtingais vystymosi etapais nutrauktomis žmogaus gyvybėmis. Problema: moterims nepakanka žinių apie žmogaus gyvybės pradžią ir tai, kaip gimstamumo reguliavimo priemonės paveikia pradėtą gyvybę. Rengiant medikus pateikiama nevisa ir ne visada tiksli informaciją šia tema, tad moterys negauna visapusiškos informacijos apie gimstamumo reguliavimo priemonių veikimo mechanizmą. Mokyklose naudojamuose vadovėliuose pateikiama informacija prieštarauja žmogaus gyvybės, kaip vertybės nuo pradėjimo akimirkos, principams. Visuomenėje skatinama ir paplitusi žmogaus gyvybę žeminanti mirties kultūra didina nepagarbos žmogaus gyvybei, nevaisingumo, tarpusavio santykių, moters savivertės, sveikatos sutrikdymo problemas. Tyrimo hipotezė: moterys, gerbiančios pradėtą žmogaus gyvybę, renkasi ir naudoja gimstamumo reguliavimo priemones, netrikdančias žmogaus gyvybės – embriono vystymosi. Tyrimo objektas – moterų gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimo sąsaja su pagarba žmogaus gyvybei. Tyrimo tikslas – nustatyti sąsają tarp moterų pagarbos žmogaus gyvybei ir gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimo. Tyrimo rezultatai: atlikus tyrimą nustatyta, kad moterims svarbiausi gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimo kriterijai yra efektyvumas, šalutinio poveikio nebuvimas, poveikio žmogaus gyvybei nebuvimas ir neprieštaravimas moraliniams įsitikinimams. Moterims trūksta žinių apie žmogaus gyvybės pradžią, ir tai turi sąsają su gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimu. Moterys, gerbiančios pradėtą žmogaus gyvybę, renkasi ir naudoja gimstamumo reguliavimo priemones, netrikdančias žmogaus gyvybės – embriono vystymosi.
Women’s choice for birth control methods is influenced by social, cultural and personal factors, woman’s values are also a significant factor. Birth control methods could have a direct effect on new human life, thus the use of birth control methods may be related to termination of new human life at different development stages. Problem: women do not have sufficient information on inception of human life and the mechanism of action of birth control methods with respect to new human life. The education of medical doctors does not provide sufficient and accurate information on this topic, which leads to women lacking comprehensive information on birth control methods and their mechanism of action. School textbooks provide information which opposes the principal value of human life from inception. Humiliation of human life, death culture are encouraged and widespread in society, which leads to problems like growing disrespect for human life, infertility, damaged mutual relations, low women’s self-esteem and bad health. Research hypothesis: women who do not have respect for human life tend to choose and use birth control methods which interfere with the development of embryo. Research subject: the correlation between women’s preferred birth control methods and respect for human life. Research objective: determination of the link between women’s respect for human life and birth control preferences. Research results: the research results showed that the most important criteria for women when choosing birth control methods are effectiveness, absence of side effects, absence of harm for human life and conformity with their moral provisions. Women lack knowledge about the inception of human life, which interferes with their choices for birth control methods. Women who have respect for human life favor those birth control methods which do not impede the progress of embryo development.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35615
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
vilija_slopsniene_md.pdf1.47 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

142
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

6
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.