Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35608
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Edukologija / Educology
Author(s): Rakutis, Dalius
Title: Internetinės žiniasklaidos patarimų, skirtų sutuoktinių tarpusavio santykių gerinimui, vertinimas santuokinės meilės aspektu
Other Title: Internet media advices for improving marital relationship: Evaluation in the aspect of marital love
Extent: 70 p.
Date: 11-Jan-2018
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras
Keywords: Internetinių portalų patarimai;Sutuoktinių santykiai;Santuokinė meilė;Internet portal advices;Marital relationship;Marital love
Abstract: Internete informacijos kasdien ieško daugiau kaip 91 proc. jaunesnių kaip 45 m. Lietuvos gyventojų, todėl galima įtarti, kad populiariausiuose internetiniuose portaluose pateikiama informacija atlieka svarbų vaidmenį šeimos vertybėms ir sutuoktinių tarpusavio santykiams. Šio darbo tikslas – ištirti ir įvertinti, kokios informacijos yra pateikiama trijų populiariausių Lietuvos portalų („delfi.lt“, „15min.lt“ ir „lrytas.lt“) patarimuose, skirtuose sutuoktinių tarpusavio santykiams gerinti, žiūrint santuokinės meilės aspektu. Darbo teorinėje dalyje išgryninamos Karolio Vojtylos ir kitų krikščionių autorių sukurta santuokinės meilės ir visuomenėje labiausiai paplitusi „populiariosios“ meilės sampratos, nustatomi pagrindiniai jų skirtumai ir išskiriami kriterijai, kuriais remiantis yra sukurtas tyrimo įrankis – priemonė, kuria buvo ištirti ir įvertinti portalų publikacijų teiginiai. Šis kokybinis tyrimas vykdytas dviem etapais. Pirmajame etape ištirtos 250 rašinių, publikuojamų šeimai ir santykiams skirtose portalų rubrikose, temos. Antrajame – detaliai ištirti 45 patarimai sutuoktiniams (po 15 iš kiekvieno portalo), remiantis teorinio tyrimo metu išskirtais santuokinės meilės kriterijais. Nustatyta, kad portalų šeimai ir santykiams rubrikose publikuojamų rašinių temų visuma iš esmės yra nepalanki šeimai santuokinės meilės aspektu. Tačiau specializuoti patarimai, skirti sutuoktinių santykiams gerinti, pagal atstovavimą santuokinės ar „populiariosios“ meilės sampratai yra pasiskirstę apylygiai. Tyrimo metu gauti ženkliai besiskiriantys portalų rezultatai parodė, kad greičiausiai egzistuoja portalų vertybinė politika, nulemianti šeimai ar santykiams skirtų straipsnių turinį. Iš kitos pusės, remiantis šiuo tyrimu, galima teigti, kad didžiausią įtaką sutuoktiniams skirtuose patarimuose greičiausiai daro ne internetinių portalų politika, o pačių straipsnių autorių vertybės ir asmeninė meilės samprata. Taip pat nustatyta, kad tirtų portalų palankumas skirtingoms santuokinės meilės sampratos vertybėms yra skirtingas ir labai varijuoja. Tyrimas gali būti naudingas šeimos ar sutuoktinių santykių temomis rašantiems žurnalistams, šeimos centrų darbuotojams, dėstytojams, studentams, mokytojams ir visiems, kurie domisi vertybių raida šiuolaikinėje žiniasklaidoje ir visuomenėje.
More than 91 percent of Lithuanian population younger than 45 years are seeking for information on the Internet every day, therefore, it is possible to suggest that information given on most used Internet portals has a crucial role in setting family values and marital relationship. Aim of this paper is analysis and evaluation what type of information is presented in advices of three most popular Internet portals in Lithuania (delfi.lt, 15min.lt, and lrytas.lt) intended for improving marital relationship in the aspect of marital love. Theoretical part of the paper clarifies the concept of marital love presented by Karol Wojtyla and other Christian authors as much as “popular” love (most used by the society), gives essential differences and criteria based on what the research instrument is created. Means intended to research and evaluate statements presented in publications on these portals. This qualitative research is fulfilled in two steps. First step researches topics of 250 essays published on portal windows intended for family and relationship. Second step details 45 advices for husbands and wives (15 from each of three portals mentioned) based on criteria of marital love presented in theoretical part of the research. It is found that the whole of essays published on portals intended for family and relationship is not friendly for the family in the aspect of marital love as presented by its topics. However, specialized advices intended for improving marital relationship by presenting the concept of marital or “popular” love are differed almost equally. Different results obtained from various portals show that most probable there is some value policy on different portals making an impact on the contents of papers intended for family or relationship. On the other hand, based on this research, it is possible to suggest most impact on the advices for marital relationship is made not by the portal policy, but by personal values and personal concept of love presented by the authors of the papers. It is also found that friendliness of the various portals for different values of marital love differs a lot. This research can be useful for journalists writing about family or marital relationship, employees of family centers, lecturers, students, teachers and other people interested in value development of modern media and society.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/35608
Appears in Collections:2018 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

52
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

46
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.