Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35565
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Sverdiolas, Arūnas
Title: Greimo demiurgija: Lietuvių kultūros projektas
Other Title: Demiurgy of Greimas: the project of the future of Lithuanian culture
Date: 2017
Keywords: Laiko sąranga;Futurizmas;Kultūros taryba;Demokratija;Kultūriniai tinklai;Kultūros žurnalas;Ištikimybė sau;Structure of time;Futurism;Democracy;Cultural council;Cultural networks;Cultural journal;Loyalty to oneself
Abstract: Straipsnyje, remiantis Algirdo Juliaus Greimo įvairaus pobūdžio tekstais, rekonstruojami jo lietuvių kultūros ateities projektai ir pastangos juos įgyvendinti. Atskleidžiami šių projektų ir projektavimo pagrindai: egzistencinio istorinio laiko sąranga (praeitis – dabartis – ateitis) ir jos kontekste apibūdinama visų pirma futuristinė bei aktyvistinė Greimo orientacija. Aprašomi kelių lygmenų Greimo kultūriniai projektai Lietuvai – rezistencinio, valstybinio politinio, mokslinės akademinės veiklos organizavimo, „Lietuvos semiotizavimo“, tarpasmeninių kultūrinių tinklų mezgimo, laisvų svarstymų erdvės atvėrimo, kultūros žurnalo leidimo ir kiti. Mėginama sučiuopti Greimo demiurgiško projektavimo ribas ir asmeninį šių pastangų akiratį, kurį sudaro ištikimybės sau ir „beau geste“ etika.
By examining a variety of Algirdas Julius Greimas’s texts, the paper reconstructs his projects for the future of Lithuanian culture and his efforts to implement them. The exposition reveals the foundations of these projects: the existential structure of time (past – present – future) and, within this structure, the futurist orientation of Greimas. It explores Greimas’s cultural projects on several levels, such as: the resistance, the political state, the organization of academic scholarly practices, the “semiotization” of Lithuania, the creation of interpersonal cultural networks and spaces for free debates, and the publication of a cultural journal. This exploration aims to identify the limits of Greimas’s demiurgic project-making and the individual horizon of these efforts, constituted by the ethics of loyalty to oneself and the “beau geste”.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.68.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35565
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 68

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

106
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

94
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.