Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35560
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Čičelis, Ramūnas
Title: Rekonstruojant Greimo etiką: struktūralizmo moralinės maksimos
Other Title: Reconstructing Greimas’s ethics: the morality of structuralism
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 68
Extent: p. 193-201
Date: 2017
Note: ISSN 2335-8769 (internetinis)
Keywords: Greimas, Algirdas Julius;Naratyvinis teksto lygmuo;Loginė-semantinė teksto struktūra;Postmodernusis žmogus;Estezė;Algirdas Julius Greimas;Narative level of text;Logical-semantical structure of text;Postmodern man;Esthesis
Abstract: Straipsnyje, remiantis naujojo istorizmo metodologija, iš šių laikų perspektyvos vertinama Algirdo Juliaus Greimo semiotikos postulatų etika – pusę šimtmečio nutolę prancūziškosios semiotikos mokyklos pradininko teiginiai, lyginant juos su postmoderniąja žmogaus samprata, virsta moralinėmis maksimomis. Pagrindinis dėmesys skiriamas reikšmės radimosi sąlygų, figūratyvinio, naratyvinio ir loginio-semantinio teksto lygmenų analizei bei estezės aktualumo apibrėžimui. Straipsnio pabaigoje išvedama, kad šiuolaikinis žmogus yra įmestas į pasirinkimo tarp reikšmės, prasmės, klasikinės tekstų, natūraliojo pasaulio tvarkos ir nereikšmingumo, beprasmybės, fragmentiškumo bei šizofreniško suskilimo situaciją
The article, based on a new historicist methodology, discusses the ethics of Algirdas Julius Greimas’s semiotical statements – half-century-old sentences of Greimas, when compared with the postmodern understanding of humanity, become moral maxims. The main attention is paid to analysis of meaning formation, figurative, narative and logical-semantical levels of text, and the definition of esthesis. The article concludes that contemporary man has to choose between meaning, sense, the classical order of texts and of the world, on the one hand, and the unimportance, loss of meaning and sense, fragmented reality, and schizophrenia, on the other
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/35560/1/ISSN2335-8769_2017_N_68.PG_193-201.pdf
https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/35560
http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.68.9
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 68
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.