Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35558
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Abramovienė, Irmina;Raškaus, Kęstutis
Title: Valstybės archeologijos komisija ir dvarų kultūrinis paveldas 1919–1921 metais: tarp gelbėjimo ir konfiskavimo
Other Title: The state archaeological commission and the cultural heritage of estates from 1919 to 1921: between preservation and confiscation
Is part of: Darbai ir dienos, 2017, nr. 68, p. 215-280
Date: 2017
Keywords: Valstybės archeologijos komisija;Dvarai;Bibliotekos;Archyvai;Kultūros paveldas;State Archaeological Commission;Estates;Libraries;Archives;Cultural heritage
Abstract: Šioje publikacijoje pateikiami dokumentai, iliustruojantys Valstybės archeologijos komisijos pastangas nacionalizuoti dvarų kultūrinį paveldą nuo 1919 m. lapkričio mėnesio iki 1921 m. balandžio mėnesio. Komisijos vadovas Eduardas Volteris ir jo bendradarbiai Paulius Galaunė, Konstantinas Jablonskis, Stasys Brašiškis bei Valerijonas Drevinskis aplankė mažiausiai penkiolika rūmų, kuriuose būta kultūros vertybių. Jų savininkai išvyko iš Lietuvos, o dvarus prižiūrėjo įgaliotiniai, kurie tik iš dalies buvo pajėgūs išsaugoti negyvenamuose rūmuose likusias vertybes. Po šių vizitų meno kūriniai, knygos ir giminių archyvai buvo išgabenti į Kauną ir Šiaulius, kur perduoti archyvams, muziejams ir bibliotekoms.
This publication presents documents illustrating the efforts of the State Archaeological Commission to nationalize the cultural heritage of the estates from November 1919 to April 1921. Director Eduardas Volteris and his collaborators Paulius Galaunė, Konstantinas Jablonskis, Stasys Brašiškis, and Valerijonas Drevinskis visited at least fifteen palaces. Their owners lived in France or Poland, while their estates were supervised by their representatives who were only partially capable of preserving the valuables left behind in these uninhabited palaces. Because of these visits and expeditions, works of art, libraries, and family archives were taken from the palaces to Kaunas and Šiauliai, where they were transferred to archives, museums, and libraries.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/2335-8769.68.11
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35558
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2017, nr. 68

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

172
checked on Dec 8, 2019

Download(s)

134
checked on Dec 8, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.