Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35557
Type of publication: Knyga / Book
Author(s): Gedvilienė, Genutė;Tūtlys, Vidmantas
Title: Ar gebame būti verslūs? : mokomoji knyga
Extent: 233 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 2017
Keywords: Verslumas;Ekonomikos plėtra;Verslumo lavinimas
ISBN: 9786094673160
Abstract: Verslumas šiandien visuotinai vertinamas kaip asmens ar socialinių grupių gebėjimas, kuris lemia ekonomikos plėtrą, pažangą ir gerovę. Verslumo lavinimas tampa reikšminga švietimo ir profesinio rengimo politikos ir praktikos dalimi. Tradiciškai verslumas buvo suprantamas kaip vienos gana siauros socialinės-profesinės grupės verslininkų savybė, lemianti jų išskirtinius gebėjimus verslo kūrimo, valdymo ir plėtros srityse. Tačiau šiandien būti versliais kviečiami ir raginami visi, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, išsilavinimo arba profesinės veiklos. Šio leidinio pirmoje dalyje aptariamos socialinio verslo ir verslumo sampratos, paaiškinamas socialinio verslumo kompetencijos turinys ir jos pritaikymo sritys, pateikiama informacija apie socialinio verslo plėtros situaciją Lietuvoje ir kitose šalyse, aptariama socialinio verslo plėtra kaimiškosiose vietovėse bei moterų įsitraukimo į socialinį verslą Lietuvoje problemos bei perspektyvos. Leidinio antroje dalyje pristatomi socialiniam verslumui lavinti reikalingi mokymosi moduliai, pateikiant mokomąją medžiagą ir nuorodas į paiešką internete. Taip pat moduliuose pateikiami patirčių atvejai, gebėjimų lavinimosi metodai ir užduotys savarankiškam mokymuisi ir įgytų kompetencijų įsivertinimui. Leidinys yra skiriamas plačiai skaitytojų auditorijai – besidomintiems ir besidominčioms verslumo gebėjimais ir jo plėtra, ketinantiems / ketinančioms steigti socialinio verslo įmonę, ekonominės, užimtumo, socialinės ir švietimo politikos kūrėjams bei vykdytojams, suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojams. Taip pat studijuojantiems arba besimokantiems, kuriems svarbi kitų patirtis ir žinios, ko reikia siekiant įkurti socialinį verslą.
Internet: http://dx.doi.org/10.7220/9786094673160
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35557
Appears in Collections:2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means

Files in This Item:
ThumbnailISBN9786094673160.pdf2.2 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

62
checked on May 23, 2019

Download(s)

20
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.