Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35508
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorMažeikis, Gintautas
dc.contributor.advisorButkevičienė, Eglė
dc.contributor.advisorPrivitera, Ph.D.
dc.contributor.authorRusinaitė, Viktorija
dc.date.accessioned2017-12-19T14:15:39Z
dc.date.available2017-12-19T14:15:39Z
dc.date.issued2017-12-18
dc.identifier.isbn978-609-467-312-2
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/35508
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/35508-
dc.description.abstractEngaging in civil society activities in Belarus is a challenge, thats why some organisations and activists move between two countries in order to continue their civic activities. In this thesis, we describe such people as “Belarusian political nomads”. The central motivation for this dissertation is to extend understanding about Belarusian political migration and nomadism, and to critically enquire into the nomadic motives and strategies chosen by NGO activists from Belarus, and into the conditions that enable and support these strategies. The thesis describes the migratory and nomadic experiences of Belarusian political nomads, and explains how the transnational subjectivities of Belarusian political nomads are formed. Overall, 24 semi-structured interviews were conducted. The data collected was analysed using post-structural concepts and elements from the narrative research. We concluded that in Belarus regime acts towards Belarusian political nomads as a preventer and discourager. Political nomads interpret their migration experiences by incorporating elements from different spheres of life and the identities that are offered to them. Belarusian political nomads often considered the same events as turning points, however the ways in which they impact each political nomad individually, are complex and diverse.en_US
dc.description.abstractBaltarusijoje sąlygos nevyriausybinėms organizacijoms veikti yra nepalankios, todėl dalis organizacijų ir pavienių aktyvistų persikelia į kitas šalis norėdami tęsti savo veiklą. Pilietinių paskatų migrantus ir žmones, kurie dėl panašių priežasčių nusprendė gyventi tarp dviejų vietų – Baltarusijos ir Lietuvos – mes pavadinome Baltarusijos politiniais nomadais. Šia disertacija siekiame išplėsti politinės migracijos iš Baltarusijos ir nomadiškumo supratimą ir kritiškai įvertinti nomadiškus motyvus ir strategijas pasirinktas Baltarusijos NVO aktyvistų ir šias strategijas įgalinančias ir palaikančias sąlygas. Disertacija aprašo migracijos ir politinių Baltarusijos nomadų patyrimus ir aiškina, kaip formuojasi transnacionaliniai politinių Baltarusijos nomadų subjektyvumai. Tyrimo metu atlikti 24 pusiau struktūruoti interviu. Interviu analizei naudota post-struktūralistinė terminologija ir elementai iš naratyvo tyrimo metodo, kuomet informantų naratyvuose ieškoma lūžio taškų. Išanalizavus interviu medžiagą paaiškėjo, jog režimas Baltarusijos politinių nomadų atžvilgiu veikia per atgrasymą ir prevenciją. Politiniai migrantai persikėlimą ar gyvenimą tarp dviejų vietų patiria subjektyviai ir pasakodami apie šias patirtis inkorporuoja elementus iš įvairių gyvenimo sričių ir jiems siūlomų tapatumų. Lūžio taškais informantai dažnai įvardindavo tuos pačius įvykius, tačiau jų efektas kiekvienam žmogui buvo skirtingas ir varijavo nuo motyvacijos iki atgrasymo.lt_LT
dc.format.extent166 p.
dc.language.isoenen_US
dc.publisherVytauto Didžiojo universitetas
dc.rightsSutarties data 2017-11-18, nr. 35508, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectBelarusen_US
dc.subjectPolitical migrationen_US
dc.subjectIdentityen_US
dc.subjectBaltarusijalt_LT
dc.subjectPolitinė migracijalt_LT
dc.subjectTapatybėlt_LT
dc.subject.otherPolitikos mokslai / Political sciences
dc.titleBelarusian political nomadismen_US
dc.title.alternativeBaltarusiškas politinis nomadiškumaslt_LT
dc.typeDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2017 m.
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

20
checked on Jul 14, 2019

Download(s)

18
checked on Jul 14, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.