Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35508
Type of publication: Daktaro disertacija / Doctoral dissertation
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences
Author(s): Rusinaitė, Viktorija
Title: Belarusian political nomadism
Other Title: Baltarusiškas politinis nomadiškumas
Extent: 166 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 18-Dec-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Keywords: Belarus;Political migration;Identity;Baltarusija;Politinė migracija;Tapatybė
ISBN: 978-609-467-312-2
Abstract: Engaging in civil society activities in Belarus is a challenge, thats why some organisations and activists move between two countries in order to continue their civic activities. In this thesis, we describe such people as “Belarusian political nomads”. The central motivation for this dissertation is to extend understanding about Belarusian political migration and nomadism, and to critically enquire into the nomadic motives and strategies chosen by NGO activists from Belarus, and into the conditions that enable and support these strategies. The thesis describes the migratory and nomadic experiences of Belarusian political nomads, and explains how the transnational subjectivities of Belarusian political nomads are formed. Overall, 24 semi-structured interviews were conducted. The data collected was analysed using post-structural concepts and elements from the narrative research. We concluded that in Belarus regime acts towards Belarusian political nomads as a preventer and discourager. Political nomads interpret their migration experiences by incorporating elements from different spheres of life and the identities that are offered to them. Belarusian political nomads often considered the same events as turning points, however the ways in which they impact each political nomad individually, are complex and diverse.
Baltarusijoje sąlygos nevyriausybinėms organizacijoms veikti yra nepalankios, todėl dalis organizacijų ir pavienių aktyvistų persikelia į kitas šalis norėdami tęsti savo veiklą. Pilietinių paskatų migrantus ir žmones, kurie dėl panašių priežasčių nusprendė gyventi tarp dviejų vietų – Baltarusijos ir Lietuvos – mes pavadinome Baltarusijos politiniais nomadais. Šia disertacija siekiame išplėsti politinės migracijos iš Baltarusijos ir nomadiškumo supratimą ir kritiškai įvertinti nomadiškus motyvus ir strategijas pasirinktas Baltarusijos NVO aktyvistų ir šias strategijas įgalinančias ir palaikančias sąlygas. Disertacija aprašo migracijos ir politinių Baltarusijos nomadų patyrimus ir aiškina, kaip formuojasi transnacionaliniai politinių Baltarusijos nomadų subjektyvumai. Tyrimo metu atlikti 24 pusiau struktūruoti interviu. Interviu analizei naudota post-struktūralistinė terminologija ir elementai iš naratyvo tyrimo metodo, kuomet informantų naratyvuose ieškoma lūžio taškų. Išanalizavus interviu medžiagą paaiškėjo, jog režimas Baltarusijos politinių nomadų atžvilgiu veikia per atgrasymą ir prevenciją. Politiniai migrantai persikėlimą ar gyvenimą tarp dviejų vietų patiria subjektyviai ir pasakodami apie šias patirtis inkorporuoja elementus iš įvairių gyvenimo sričių ir jiems siūlomų tapatumų. Lūžio taškais informantai dažnai įvardindavo tuos pačius įvykius, tačiau jų efektas kiekvienam žmogui buvo skirtingas ir varijavo nuo motyvacijos iki atgrasymo.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35508
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35508
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

20
checked on Jul 21, 2019

Download(s)

18
checked on Jul 21, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.