Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35380
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Piniuta, Iryna
Title: Belarusian mentality in the context of intercultural communication: grounds for pessimism and optimism
Other Title: Baltarusiškas mentalitetas tarpkultūrinės komunikacijos kontekste: pesimizmo ir optimizmo priežastys
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2017, nr. 11, p. 34-53
Date: 2017
Keywords: Mentality;Intercultural communication;Power distance;Individualism;Masculinity;Uncertainty avoidance;Long term orientation;Indulgence Mentalitetas;Tarpkultūrinė komunikacija;Galios distancija;Individualizmas;Vyriškumas;Neapibrėžtumo vengimas;Ilgalaikė orientacija;Mėgavimasis
Abstract: The article is devoted to the consideration of the factors which influence intercultural communication of Belarusians with people who live in the countries bordering Belarus (Russia, Ukraine, Poland, Lithuania and Latvia) and some countries where English is used as the first official language (the UK, the USA, Canada, Australia and Ireland). The objectives of the research were: to compare cultures of people living in Belarus, in the bordering countries and in the English-speaking countries; to describe the characteristics of Belarusian mentality which presumably create cultural barriers; and to determine the factors that facilitate intercultural communication of Belarusians with people under consideration. The research was based on the dimensions of power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long term orientation and indulgence (G. Hofstede). Using these criteria, the characteristics of Belarusian mentality were systematically presented; they include tolerance, collectivism, cautiousness, modesty, restraint, respect for traditions and pragmatism. The reflection of the distinctive features of the Belarusians’ outlook in proverbs and behaviour illustrates the differences which can presumablycause cross-cultural misunderstanding. Also,the factors which promote intercultural communication are highlighted. The results of the research may be used in intercultural training of postgraduate students and in-service specialists in education and business.
Straipsnyje nagrinėjami faktoriai, turintys įtakos tarpkultūrinei komunikacijai tarp baltarusių ir žmonių, kurie gyvena su Baltarusija besiribojančiose šalyse ir šalyse, kuriose kalbama angliškai. Tyrimo tikslai: palyginti minėtų šalių tautų kultūras, atskleisti baltarusių mentaliteto ypatumus, kurie, tikėtina, sukuria kultūrinių barjerų, bei nustatyti faktorius, kurie palengvina tarpkultūrinę komunikaciją tarp baltarusių ir nagrinėjamų šalių tautų. Straipsnyje analizuojamos su Baltarusija besiribojančios šalys (Rusija, Ukraina, Lenkija, Lietuva ir Latvija) ir šalys, kuriose anglų kalba yra pirmoji oficialioji kalba (Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Australija ir Airija). Tyrimas pagrįstas galios distancijos, individualizmo, vyriškumo, neapibrėžtumo vengimo, ilgalaikės orientacijos bei mėgavimosi dimensijomis (G. Hofstede). Vadovaujantis šiais kriterijais, sistemingai atskleidžiami baltarusiško mentaliteto ypatumai: tolerancija, kolektyvizmas, atsargumas, kuklumas, susivaržymas, pagarba tradicijoms ir pragmatizmas. Išskirtinių baltarusiško požiūrio bruožų atspindys patarlėse ir elgsenoje iliustruoja skirtumus, kurie gali būti tarpkultūrinių nesusikalbėjimų priežastis, taip pat akcentuojami faktoriai, kurie galėtų paskatinti tarpkultūrinę komunikaciją. Tyrimo rezultatus galima pritaikyti antrosios pakopos studentų, švietimo darbuotojų arba verslininkų tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo procese.
Internet: http://dx.doi.org/10.1515/sm-2017-0012
https://eltalpykla.vdu.lt/1/35380
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35380
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2017, nr. 11

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons