Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35356
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Stonkus, Petras
Title: Elektroninės atsiskaitymo sistemos
Other Title: Electronic payment systems
Extent: 112 p.
Date: 24-Nov-2017
Keywords: Elektroninės atsiskaitymo sistemos;Payment systems
Abstract: Magistro darbo tikslas – nustačius ir įvertinus vartotojų bei ekspertų įžvalgas apie elektronines atsiskaitymo sistemas internete, parengti pasiūlymus elektroninių atsiskaitymų sistemų tobulinimo kryptyje. Teorinėje dalyje buvo atskleista elektroninių atsiskaitymų samprata, turinys ir charakteristikos. Naudoti tyrimo metodai: anketinė apklausa, interviu, stebėjimas. Gauti tyrimo rezultatai parodė, kad amžius, išsilavinimas, pajamos bei pagrindinė profesinė veikla turi ryšį pasirenkant elektroninę atsiskaitymo sistemą. O įmonės linkusios naudoti ir ieškoti naujų elektroninių atsiskaitymo būdų, siekiant pritraukti naujų potencialių vartotojų, efektyvinti veiklą. Elektroninių atsiskaitymų sistemų tobulinimo krypčių sprendimai ir pasiūlymai apima: pasirenkant elektroninę atsiskaitymo sistemą, atsižvelgti į vartotojų demografinį ir psichografinį segmentavimą. E-parduotuvėms parduodančioms ir perkančioms prekes užsienio rinkose yra siūloma rinktis ,,Paypal“. E-parduotuvėms vykdančioms prekybą Lietuvoje siūloma rinktis ,,Payserą“. Esant įtemptai konkurencijai, virtualių valiutų ir mobiliųjų atsiskaitymų diegimas e-parduotuvei gali suteikti konkurencinį pranašumą, nes sparčiai auga visuomenės susidomėjimas.
Master goal - after ascertaining and evaluation insights of consumers and experts on electronic payment systems in internet. The theoretical part revealed the concept, content and characteristics of electronic payment systems. Research methods used: questionnaire survey, interview, observation. The results of the survey showed that age, education, income and basic professional activity have a connection in choosing an electronic payment system. companies tend to use and search for new electronic payment methods in order to attract new potential users, to improve their activities Solutions and suggestions for improvement of electronic payment systems include: selecting the electronic payment system to take into account the demographic and psychological segmentation of the users. „Paypal“ is the option for e-shops sellers to sell and buy goods on foreign markets. „Paysera“ is suggestion for lithuanian e-store sellers to sell and buy goods in Lithuania market. With tight competition, installation of virtual currency and mobile payments to the e-store can provide a competitive advantage as the public's interest grows rapidly.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35356
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35356
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
petras_stonkus_md.pdf.pdf4.36 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Darbas prieinamas tik intranete

Show full item record

Page view(s)

66
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

6
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.