Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35355
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Poderytė, Ieva
Title: VšĮ „Kaunas IN“ skatinamo konferencijų turizmo plėtros galimybių Kauno mieste nustatymas
Other Title: Determination of conference tourism development opportunities in the city of Kaunas promoted by public body “Kaunas IN”
Extent: 84 p.
Date: 24-Nov-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Konferencijos;Konferencijų turizmas;Kaunas;Conference;Conference tourism;Meeting industry;Kaunas
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – parengti konferencijų turizmo plėtros Kauno mieste plano modelį viešajai įstaigai „Kaunas IN“. Magistro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys: teorinė, analitinė ir projektinė. Teorinėje dalyje analizuojami konferencijų turizmo apibrėžimai, veiklos organizavimo principai ir ypatybės, rinkos dalyvių vaidmenys ir funkcijos. Antroje, analitinėje darbo dalyje pateikiamas trijų dalių konferencijų turizmo skatinimo galimybių tyrimo pagrindimas, pristatoma metodika, organizavimo principai, apibendrinami rezultatai. Šioje darbo dalyje tiriamas miesto potencialas, konkurencinė aplinka, taikomos marketingo priemonės. Projektinėje dalyje, remiantis atlikto tyrimo rezultatais ir įžvalgomis pateikiamas konferencijų turizmo plėtros modelis, skirtas viešajai įstaigai „Kaunas IN“. Trijų etapų modelį sudaro septyni nuoseklūs žingsniai: duomenų bazės atnaujinimas, statistikos rinkimas, rinkos analizė, ambasadorių programos kūrimas, tikslinės rinkos nustatymas, biudžeto sudarymas, marketingo priemonių komplekso kūrimas. Vadovaujantis pristatomu modeliu galima išspręsti šiame darbe keliamą problemą ir paskatinti konferencijų turizmo plėtrą Kauno mieste.
The aim of the final thesis is to prepare a model for the conference tourism development in Kaunas city for the public institution “Kaunas IN“. The master's thesis consists of three parts: theoretical, analytical and project part. The theoretical part analyzes conference tourism definitions, principles and features of organization, roles and functions of market participants. The analytical part provides the analysis of the results of three-part research, presents methodology, principles of organization, summarize results. This part of the paper examines the potential of the city, a competitive environment, and marketing complex. The project part of the diploma paper, based on the results of the research and insights, presents a conference tourism development model for the public institution “Kaunas IN”. The three-step model consists of seven step-by-step steps: updating the database, collecting statistics, market analysis, developing an ambassador program, setting up a target market, budgeting, creating a marketing mix. The model will solve the problem raised in this work and will encourage the development of conference tourism in Kaunas city.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35355
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35355
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
ieva_poderyte_md.pdf.pdf1.85 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Darbas prieinamas tik intranete

Show full item record

Page view(s)

20
checked on May 23, 2019

Download(s)

2
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.