Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35354
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Daugėla, Arūnas
Title: Pakuotės komunikacinio efekto didinimas
Other Title: Increasing the communicative effect of packaging
Extent: 83 p.
Date: 24-Nov-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Prekė;Pakuotė;Vartotojas;Komunikacijnis efektas;Pirkimo sprendimo priėmimas;Product;Package;Consumer;Communication effect;Decision of purchasing
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas yra pasiūlyti sprendimus pakuotės komunikacijos efektui stiprinti. Teorinėje darbo dalyje analizuojama pakuotės paskirtis, jos elementai, keliamos priežastys sąlygojančios pakuotės poreikį pokyčiams, aprašomos teorinės pakuotės pritaikymo galimybės bei pateikiama pakuotės kaip komunikavimo priemonės formavimosi įtaka pirkimui. Analitinėje darbo dalyje pateikiami ir analizuojami atlikto tyrimo rezultatai, naudojant kiekybinio tyrimo metodą – apklausą, kurios metu buvo siekiama nustatyti, kokią įtaką turi komunikacinis pakuotės efektas pirkimo patirčiai ir lojalumui. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: komunikacinį efektą turinčios pakuotės kūrimo procesas susideda iš etapų, kuriuos įgyvendinus sukuriama sėkminga pakuotė, kuri savo funkcijomis sprendžia penkis esminius aspektus: pagrindinių funkcijų užtikrinimą, operacijų optimizavimą, išlaidų mažinimą, tvarumo idėjos perdavimą, prekės ženklo vertės stiprinimą.
The aim of the Paper is to offer the suggestions improving the communication effect of the package. The theoretical part of the work analyzes the purpose of the package, it elements, causes the reasons implying the need for packing changes also describes theoretical possibilities and the influence of packaging as a form of communication for purchasing. In the analitical part is presented and analyzed the results of the research carried out using a quantitative research method - a survey aimed at determining the power of the communicative package effect on purchasing experience and loyalty. In the project part of the Paper the solutions are formulated: the packages with communicative effect has a creation process which consists with folowing steps and when it is completed as a result is created a successful package, that it function solves five fundamental elements: ensuring basic functions, optimization of operations, reduction of expenses, the idea of transferring sustainability, strengthening of brand value.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35354
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35354
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
arunas_daugela_md.pdf.pdf2.79 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Darbas neprieinamas

Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.