Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35352
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Staršelskis, Linas
Title: Paslaugos įvedimas į rinką. Erasmus+ atvejo analizė
Other Title: New service entry to market. Erasmus+ case study
Extent: 81 p.
Date: 24-Nov-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Naujos paslaugos įvedimas;Erasmus+;Mokymų įmonės;Edukacinės institucijos;New service entry;Erasmus+;Training firms;Educational institutions
Abstract: Darbe nagrinėjamas naujos paslaugos įvedimo į rinką procesas. Pagrindinis darbo tikslas - apžvelgus naujos paslaugos įvedimo į rinką mokslinę literatūrą ir šaltinius, įvertinus Erasmus programos ypatumus, išnagrinėjus užsienio praktikas ir išanalizavus naujos paslaugos galimybes, pateikti praktinius pasiūlymus mokymais užsiimančioms įmonėms sėkmingai įvesti naują paslaugą į Erasmus+ programos rinką. Teorinėje analizėje yra apžvelgiama mokslinė literatūra, analizuojami su sėkmingu naujos paslaugos įvedimu į rinką šaltiniai, analizuojami praktikoje naudojamos paslaugos kūrimo ir vystymo koncepcijos, modeliai bei marketingo strategijos. Analitinėje dalyje supažindinama su tyrime naudotų ir interviu struktūra, dalyviais, pagrindiniais rezultatais ir išvadomis, analizuojama Erasmus+ rinka, konkurentai ir naujos paslaugos teikimo galimybės. Trečioje darbo dalyje pateikiami rekomenduojami strateginiai sprendimai ir praktiniai patarimai mokymų paslaugas teikiančiai įmonei įvesti konsultavimo paslaugą į Erasmus+ programos rinką. Sudaroma paslaugos vystymo modelis, kuriuo remiantis pateikiami konkretūs naujos paslaugos įvedimo žingsniai skirtinguose vystymo etapuose bei rekomendacijos paslaugos valdymui po įvedimo į rinką.
The main purpose of this paper is to analyse scientific literature and other academic sources related to new service introduction strategies and apply it to the case of education services providing company within Erasmus+ programme field. Theoretical part of paper analyses and evaluates most relevant scientific literature related to new service entry to the market. In this part main focus is devoted to most common models and concepts for new service creation and development. Additionally this part overview and analyse marketing strategic actions introducing new service to the market. Analytical part of the paper introduce with research methodology including interviews structure, respondents profile, main findings and results. This part also involves Erasmus+ programme assessment, competition and analysis of possibilities to launch new service within programme context. The analytical part of the paper provides strategic solutions and practical recommendations for education services providing company, to launch consulting service in Erasmus+ programme. In this part new service creation and development plan proposed together with concrete actions to take on order successfully launch service in Erasmus+ market.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35352
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35352
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
linas_starselskis_md.pdf.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open

Darbas laisvai prieinamas internete

Show full item record

Page view(s)

30
checked on May 24, 2019

Download(s)

32
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.