SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2017, nr. 63(91)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 6
 • Publication
  Saint Pope John Paul II’s notion of the experience of a personal relationship with Jesus Christ
  [Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II asmeninio santykio su Jėzumi Kristumi patirties samprata]
  research article
  Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 63 (91), p. 9-32
  The article analyzes Saint Pope John Paul II’s notion of the experience of a personal relationship with Jesus Christ, by highlighting three aspects. First, for Saint Pope John Paul II, an authentic Christian experience always contains the dimensions of ‘givenness’ and ‘inwardness.’ In other words, man enters into a personal relationship with Jesus Christ only if his heart has inwardly been touched by God‘s love first. Second, the experience of faith in Christ is dynamic by its very nature: to believe in Christ means to follow Christ through concrete acts of love and service to God and other human beings. Third, a person can have an authentic Christian experience only if he belongs to the Body of Christ, the Church.
    126  124
 • Publication
  Autoritetas politikoje: Tomo Akviniečio politinės antropologijos metafizinis principas
  [The authority in politics: the metaphysical principle of political anthropology by Thomas Aquinas]
  research article
  Aleksandravičius, Povilas
  Soter : religijos mokslo žurnalas, 2017, nr. 63(91), p. 33-48
  Straipsnyje tiriamas Tomo Akviniečio politinės filosofijos metafizinis principas, kurį geriausiai atskleisti padeda autoriteto sąvoka. Šį principą sudaro intencionalus žmogaus sąmonės ryšys su Dievo kuriamu pasauliu, t. y. tikrove kaip tokia. Glaustai perteikus Tomo Akviniečio politikos sampratą analizuojama, kokią autoritetų hierarchiją politikoje lemia šis principas bei pagal kokį modelį šie autoritetai organizuoja valstybę. Didelis dėmesys skiriamas pačiai autoriteto sąvokai bei jos transformacijai žydiškoje-krikščioniškoje terpėje. Nagrinėjamos bendrojo gėrio ir žmogaus prigimties sąvokos, politinės valdžios teisėtumo kriterijus, individo laisvės ir jos santykio su politiniu autoritetu problema. Straipsnyje Tomo Akviniečio politinės filosofijos principai yra priešinami moderniųjų laikų politinės filosofijos prielaidoms.
    553  151
 • Publication
  Pranciškonai iš Lietuvos Sovietų Sąjungoje: veiklos chronologija, geografija ir tipologija
  [Franciscans from Lithuania in the Soviet Union: chronology, geography and typology of activities]
  research article;
  Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 63 (91), p. 49-60
  The article researches the existence and ministry of Franciscan friars in the territory of the Soviet Union during 1941–1991. In the light of printed sources, the historical – geographical view of ministry and its type is portrayed. The findings are reflected in the conclusion and portrayed in tables and map.
    115  135
 • Publication
  Lietuvos kapinių statistika: kapinių skaičius, plotas ir geografinis tipologizavimas
  [Statistics of Lithuanian cemeteries: quantity, area and geographial typology]
  research article
  Liutikas, Darius
  Soter : religijos mokslo žurnalas, 2017, nr. 63(91), p. 61-72
  Straipsnyje aptariamas Lietuvos kapinių skaičius ir plotas, kapinių geografinės vietos. Pirmą kartą apibendrinama Lietuvos savivaldybių informacija apie jų teritorijose esančias kapines. Visos laidojimo vietos Lietuvoje grupuojamos į penkias grupes. Aptariami šioms grupėms būdingi bruožai. Kapinės analizuojamos kaip kraštovaizdžio objektai, turintys savitus elementus ir pasižymintys įvairiais skirtumais.
    201  526