Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35152
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Šlepavičiūtė, Ingrida
Title: Tradicinės pasaulėžiūros reliktai Alantos senolių pasakojimuose
Other Title: Relics of traditional world-view in the narratives of old people in Alanta
Is part of: Lietuvos lokaliniai tyrimai [elektroninis išteklius] = Lithuanian local researches, 2014, [d. 17] (etnologija), „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Alanta“, 2013-08-08
Date: 2014
Keywords: Sakmiškas (dabarties) pasakojimas;Mythological (contemporary) tale;Traditional world-view;Mitologinė sakmė;Vaiduoklis;Vėlė;Pranašiški sapnai;Burtai;Tradicinė pasaulėžiūra;Pomirtinis gyvenimas;Traditional folk tales;Ghost;Spirit;Prophetic (al) dreams;Afterlife
Abstract: Straipsnyje analizuojami Alantos krašto senolių pasakojimai apie jiems patiems ar jiems artimiems žmonėms pasirodžiusias mirusiųjų vėles ar vaiduoklius, išsipildžiusius ir reikšmingus sapnus bei įvairias burtų praktikas. Norima išryškinti archaiškus, iš tradicinės pasaulėžiūros perimtus ir naujoviškus dabartinių pasakojimų elementus. Prieinama išvada, jog Alantos senolių gyvenamas pasaulis tebėra glaudžiai susijęs su mitine pasaulėžiūra. Dabarties pasakojimuose išlaikoma samprata, kad mirusiųjų vėlės tam tikrą laiką po mirties ar dėl to, jog neatliktos reikalingos bažnytinės apeigos, vaikšto mitologiškai reikšmingose namų ir išorinio pasaulio erdvėse. Sapnuose regimi pomirtinio gyvenimo vaizdiniai sinkretiški, juose susilieja išpažįstamo tikėjimo tradicija, archaiškos pasaulėžiūros elementai bei individualios interpretacijos. Dar ir šiandien naudojamos prašymų, skirtų suvaldyti gamtos stichijas formulės artimos senesniems užkalbėjimų tekstams. Nepaprasti asmens sugebėjimai grindžiami vertikaliai perduodama, tačiau naujai interpretuojama tradicija. Baimės atmosfera ir tikslais mėgėjiški spiritizmai primena tradicinius žiemos laikotarpio švenčių metu merginų praktikuotus burtus. Nepaisant tradicinėje kultūroje egzistavusių draudimų ir griežtų bažnytinių mokymų, smerkiančių ieškančius kontaktų su anuo pasauliu, dalis žmonių vedini jaunatviško smalsumo, šį draudimą vis gi ryžtasi sulaužyti.
The narratives of old people in Alanta area about souls of dead people or ghosts they or their relatives saw, as well as meaningful dreams which came true and various magic practices are analysed in the article. An attempt is made to spotlight archaic elements of the narratives taken from traditional world-view or those new-fashioned. A conclusion is made that the world of Alanta old people remains closely related to the mythic world-view. The present-day narratives contain a conception that the souls of the dead are still walking in mythologically important home and outside spaces for a certain time after their death or due to the fact that the necessary church ceremonies had not been performed. The images of the afterlife seen in the dreams are syncretic, where the tradition of a confession, elements of archaic world-view and individual interpretations merge together. Even today prayer formulas aimed at suppressing the nature elements resemble the older incantation texts. Extraordinary capabilities of a person are based on a tradition that is passed vertically but interpreted newly. The atmosphere of fear and amateur spiritualism remind the traditional magic the girls used to practise in winter time feasts. In spite of bans in traditional culture and strict church guidance condemning those who search for contacts with the beyond, some people, due to youthful curiosity make up their minds to violate this ban.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35152
http://www.llt.lt
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35152
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

14
checked on May 23, 2019

Download(s)

12
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.