Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35076
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information
Author(s): Dragūnaitė, Loreta
Title: Medijų hibridizacijos technologiniai aspektai: „Žinių radijo“ transformacijos
Other Title: Technological aspects of media hybridization: transformations of "Ziniu radijas" radio
Extent: 111 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Viešosios komunikacijos katedra
Keywords: Hibridizacija;Konvergencija;Sinergija;Medijų hibridizacija;Medijų suartėjimas / konvergencija;Hybridization;Convergence;Synergy;Hybridization of media;Media convergence
Abstract: Šiandien mes visi stebime vienokius ar kitokius technologinius hibridizacijos reiškinius, tik galbūt mums tapo taip įprasta savo išmaniajame telefone įsijungti „Youtube“ programėlę ir ten stebėti kitos medijos sukurtą turinį, jog retai kada susimąstome, kad tai – skirtingų formų suartėjimas. Nors pati „hibridizacija kaip procesas yra sena kaip istorija, bet jos tempas, apimtis ir galimybės išplečia viską į didžiulį pokyčių tinklą“ (Pieterse, 2001:222). Į tą tinklą patenka ir „Žinių radijas“, kuris veikiamas sparčios technologinės pažangos, žengia į priekį ir tobulėja. Pritaikydamas technologines inovacijas, radijas atranda naujas hibridines formas. Šime baigiamajame magistro darbe nagrinėjama mokslinė problema - kaip technologiniai medijų hibridizacijos aspektai pasireiškia „Žinių radijuje“? Šio darbo objektas yra - radijo, kaip tradicinės medijos, technologinė hibridizacija. Darbo tikslas - ištirti radijo, kaip tradicinės žiniasklaidos priemonės, technologinius hibridizacijos požymius. Mokslinės analizės metu siekta ištirti hibridizacijos sampratą ir išanalizuoti, kokie technologiniai hibridizacijos aspektai pasireiškia žiniasklaidos priemonėse. Tyrimui atlikti buvo naudoti šie metodai: mokslinė literatūros analizė, internetinio puslapio ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyros analizė, individualūs pusiau struktūruoti interviu su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku, „Žinių radijo“ vyr. redaktore ir laidų vedėjais bei klausytojais, atstovaujančiais skirtingas amžiaus grupes ir lyginamoji gautų rezultatų analizė. Tyrimo metu siekta ištirti „Žinių radijuje“ pasireiškiančius medijų hibridizacijos technologinius požymius. Darbe nagrinėti šios medijos atstovų-ekspertų interviu, kurių metu gauta informacija padėjo aiškiau įžvelgti technologinius pokyčius, vykstančius šios žiniasklaidos priemonės viduje. Tyrime analizuojamas ir interviu su Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku. Pastarasis asmuo svarbu tuo, kad jis kalba kaip nepriklausomas ekspertas. Taip pat tyriau „Žinių radijo“ internetinį puslapį ir socialinės paskyros „Facebook“ profilį. Tai padėjo atskleisti „Žinių radijo“ hibridizacijos apraiškas praktiniame lygmenyje, tuo pačiu patvirtinant ir sustiprinant ekspertų pasakytus teiginius. Galiausiai, atlikau interviu su skirtingo amžiaus „Žinių radijo“ klausytojais, siekdama pamatyti ir įvertinti, kaip technologinius pokyčius pastebi ir kaip juos priima vartotojai. Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog technologinė radijo hibridizacija yra sudėtingas procesas, kuriam ši medija ne taip lengvai pasiduoda palyginus su kitomis žiniasklaidos priemonėmis. Tačiau, kad technologiniai pokyčiai vyksta – tai akivaizdu, nes tik jų dėka mes galime būti interaktyviais radijo dalyviais, turinį vartoti įvairiais sklaidos kanalais ir įvairiomis raiškos priemonėmis.
Today we are all witnessing technological hybridization phenomena in one form or the other, but perhaps it has become so common to open a YouTube app on your smartphone and then monitor other media-generated content that we rarely think of it as different forms of convergence. Although the "hybridization process is as old as history itself, but its pace, scope and opportunities extend to huge network of changes” (Pieterse, 2001:222). “Zinių radijas“ radio is also exposed to rapid technological progress, moving forward and evolving. Applying technological innovations, the radio is discovering new hybrid forms. This master thesis examines the scientific problem how technological aspects of media hybridization affect “Zinių radijas“ radio. The object of this thesis is technological hybridization of radio as a traditional media. The aim of this thesis is to explore technological hybridization characteristics of radio as a traditional media. By carrying out a scientific analysis it was aimed to explore the concept of hybridization and analyze what technological aspects of hybridization occur in the media. To carry out the research the following methods were used: scientific literature analysis, analysis of a website and “Facebook“ social media network account, individual semi-structured interviews with a chairman of the Lithuanian union of journalists, editor in chief of “Žinių radijas“ radio, hosts of radio shows, people from radio audience representing different age groups and comparative analysis of the results. The study aimed to investigate media hybridization technological features and how they manifest themselves in the case of the „Zinių radijas“ radio. The information obtained from the interviews of „Zinių radijas“ radio representatives-experts has provided some insight of technological developments taking place within this media outlet. The interview with the chairman of Lithuanian union of journalists is also analysed in this study and is particularly significant as the person mentioned delivers his insight as an independent expert. The official website and “Facebook” account of „Žinių radijas“ radio are also analysed in this master thesis. The analysis revealed manifestations of hybridization of „Žinių radijas“ radio on a practical level, confirmed and strengthened the experts’ statements. Finally, different aged listeners of „Zinių radijas“ radio were interviewed in order to see and evaluate how technological changes are observed and accepted by the audience. The investigation showed that technological hybridization of radio is a complex process to which the media mentioned is not so easy to give in in comparison with other types of media. However, thanks to the technological change that is taking place now, we can be interactive participants of the radio, receive the content via different distribution channels and different means of expression.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35076
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35076
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
loreta_dragunaite_md.pdf1.29 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

68
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.