Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35064
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy
Author(s): Tamulėnas, Kristijonas
Title: Teisingumo valstybės pagal Johną Rawlsą ir Robertą Nozicką: panašumai ir skirtumai
Other Title: States of justice by John Rawls and Robert Nozick: differences and similarities
Extent: 55 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Filosofijos ir socialinės kritikos katedra
Keywords: Rawls;Teisingumas;Nozick;Rawls;Justice;Nozick
Abstract: Šio darbo tikslas – išanalizuoti svarbiausius Johno Rawlso ir Roberto Nozicko teisingumo valstybės aspektus, apibrėžti jų esmines filosofines sąvokas bei nustatyti jų požiūrių panašumus ir skirtumus. Atlikti šias užduotis stengiamasi analizuojant svarbiausius minėtų filosofų darbus: Rawlso XX-ojo amžiaus politinio liberalizmo idėjų pagrindą sudarančius kūrinius A Theory of Justice („Teisingumo teorija“) ir Political liberalism („Politinis liberalizmas“) bei Nozicko libertarinį atsaką Anarchy, State and Utopia („Anarchija, valstybė ir utopija“). Šių filosofų idėjose galima rasti tiek panašumų, tiek skirtumų. Nozickas kritikuoja Rawlso ekonominio perskirstymo (skirtumo) principą, tačiau atsakydamas į jį, pats pasiūlo neteisingumo atitaisymo principą. Kad ir kaip būtų paradoksalu, šie principai turi daug bendro. Juolab, kad abu šie autoriai siekia teisingumo ir visa jų filosofija nukreipta į to teisingumo siekimą. Kita vertus, autorių nuomonė nesutampa, kuomet iškyla klausimas, kaip tą teisingumą pasiekti. Ar tam reikalingas valstybinės valdžios suformuotas modelis? O galbūt pačiai žmonių bendruomenei lemta sukurti valstybę ir teisingumą joje? Kitaip tariant, galime savęs paklausti, kokių ir kiek apribojimų mums reikia ir kiek valdžia turi teisę kištis į žmonių gyvenimą, norint sukurti teisingą valstybę ir gyventi laimingą gyvenimą joje. Diskusija šiais klausimais suformuoja du atskirus politinių krypčių požiūrius – liberalizmą ir libertarizmą. Šių dviejų ideologijų lyginimo būdu ir bandoma išsiaiškinti teisingos valstybės bruožus socialiniame pasauliniame kontekste.
This work critically assesses the most important aspects of political justice set forth by John Rawls and Robert Nozick. The aim of this work is to highlight the areas of agreement and disagreement betweent these authors. The work is based on the core of the most important books by these authors – A Theory of Justice and Political liberalism by Rawls and Anarchy, State and Utopia by Nozick. There are both – differences and similarities - between Nozick‘s and Rawls‘ political theories. Even though Nozick offers criticisms of Rawls's argument for economic redistribution (the “difference principle”), at the same time he offers “principle of rectification“, which is quite similar. Also, both of these authors seek justice and all their philosophy is directed to the aim of reaching it. Rawls and Nozick can not agree on how justice could be reached. Is it the role of the government to take away some wealth from the rich to give it to the poor? Do we need government at all? In other words, we can ask ourselves, what restrictions are needed, in order to create a just state? Liberals and libertarians have a different opinion on these questions. Therefore, by comparing the views of both Rawls and Nozick we can come to understand their differences as well as similarities, and ultimately draw closer to a conclusion on how we can determine what people deserve in society.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35064
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35064
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
kristijonas_tamulenas_md.pdf1.04 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

138
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

32
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.