Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35048
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Vaičiulis, Arnoldas
Title: Kauno miesto turgaviečių lankytojų pritraukimas pirkti
Other Title: Attraction of visitors to Kaunas marketplaces
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: „Mamyčių turgus“;Pirkimo sprendimo priėmimas;Vartotojo elgsena;„Mothers marker“;Purchase decision making;User behavior
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - pateikti pasiūlymus Žaliakalnio turgavietės lankytojams pritraukti. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys. Teorinėje darbo dalyje remiantis moksline, publicistine literatūra analizuojama vartotojų elgsenos samprata, pateikiami vartotojų elgsenos modeliai, vartotojų sprendimo pirkti priėmimo procesas bei modelių įvairovė, taip pat išskiriami veiksniai lemiantys vartotojų sprendimą pirkti. Analitinėje darbo dalyje pateikiami bei analizuojami kokybinio tyrimo rezultatai, atlikti penkiose Kauno miesto turgavietėse. Taip pat šioje dalyje analizuojami Kauno miesto turgaviečių lankytojų atsakymai į anketos klausimus. Projektinėje dalyje pateikiami pasiūlymai, skirti pritraukti Žaliakalnio turgavietės lankytojus. Pritraukiant lankytojus siūloma „Mamyčių turgaus“ idėja. „Mamyčių turgus“ - tai turgus, kuriame vyksta prekyba panaudotais ir visai naujais, bet jau nebereikalingais, nėščiosioms ir iki 16 m. vaikams skirtais daiktais. Taip pat siūloma koreguoti Žaliakalnio turgaus darbo laiką, didinti Žaliakalnio turgaus produktų reklamą, tobulinti Žaliakalnio turgaus paslaugų ir atsiskaitymo procesus.
The goal of the study - to present suggestions how to attract customers for Žaliakalnio marketplace. Short abstract for main parts of the study. The theoretical part of the work is based on scientific and journalistic literature. Analyzes consumer behavior concept to present models of consumer behavior, consumer purchase decision process, as well as a variety of other models that influence consumers decision to buy. The analytical part, showcases and analyzes the results of a quality based study, conducted in five Kaunas city marketplaces. Also this section analyzes the answers of questionnaire submitted by different Kaunas marketplace visitors. The final part of the study presents solutions to attract customers to Žaliakalnis marketplace. The main idea to attract customers is “Mommy market”. “Mommy market” – is an idea where people can sell new and used items for children (up to16 years) and pregnant women. As well as suggestions to increase Žaliakalnio marketplace opening hours, increase the advertisement of products sold in Žaliakalnio marketplace, improve services and payment system processes.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35048
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35048
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
arnoldas_vaiciulis_md.pdf7.64 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.