Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35045
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Hiksa, Erikas
Title: Organizacijos aplinkos veiksnių valdymas AB „Žemaitijos pienas“ pavyzdžiu
Other Title: Management improvement of organizational environment by JSC ”Žemaitijos pienas” example
Extent: 74 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Organizacijos aplinka;Veiksnių valdymas;AB „Žemaitijos pienas“;Environmental factors;Management;JSC “Žemaitijos pienas"
Abstract: Darbo tikslas išanalizuoti aplinkos valdymą AB „Žemaitijos pienas“ pavyzdžiu. Pirmoje dalyje aprašoma mokslininkų atliktų empirinių tyrimų rezultatai apie organizacijos aplinkos valdymą, analizuojama aplinkos samprata ir veiksniai, aptariamas aplinkos veiksnių valdymas, bei potencialo analizė. Antroje darbo dalyje yra atliekamas akcinės bendrovės Žemaitijos pienas tyrimas, kuriam naudojama antrinių šaltinių duomenų analizė ir pusiau struktūrizuotas interviu. Atlikus tyrimą aprašoma organizacijos aplinka identifikuojamos keturios pagrindinės problemos ir aprašomas tyrimo logikos pagrindimas. Išskiriamos tyrimo metu atsiskleidusios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, turinčios įtaką akcinės bendrovės Žemaitijos pienas organizacijos veiksnių valdymui. Trečiojoje projektinėje dalyje pateikiami AB „Žemaitijos pienas“ probleminių sričių aplinkos veiksnių valdyme sprendimai, tokie, kaip žaliavos mažiausia kaina pasirinkimas, produkcijos kainų nustatymas vietinėje ir užsienio rinkose, patekimo į užsienio rinkas sprendimai, formalios personalo įsivertinimo sistemos sukūrimas.
The aim of the thesis – analyze the environmental factors in the management of JSC “Žemaitijos pienas". The results of the thesis: The first part describes the scientific attitude to environmental factors of the organization, management, analysis and concept of environmental factors, environmental factors discussed in the management and analysis of potential. The second part of the work is performed the empirical study of the two methods to choose the research: analyses and semi-structured interviews. The study describes the organization's environment, identifies four main problems and describes the study of logic justification. The research revealed strengths, weaknesses, opportunities and threats influenced by environmental factors of JSC „Žemaitijos pienas“ management. The third part assess the problematic areas of environmental factors in the management decisions, such as raw materials for the lowest cost option, product pricing in the local and foreign markets, access to foreign markets solutions and formal self-assessment system for staff.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35045
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35045
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
erikas_hiksa_md.pdf1.6 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 19, 2019

Download(s)

2
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.