Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35037
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Verpečinskaitė, Eglė
Title: Asmeninės lyderystės įtaka organizaciniam kūrybingumui: labai mažų įmonių vadovių atvejis
Other Title: Self-leadership influence on organizational creativity: case of small companies female executives
Extent: 115 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Asmeninė lyderystė;Organizacinis kūrybingumas;Labai mažos įmonės;Self-leadership;Organizational creativity;Small companies
Abstract: Magistro darbo „Asmeninės lyderystės įtaka organizaciniam kūrybingumui: labai mažų įmonių vadovių atvejis“ tikslas – nustatyti labai mažų įmonių vadovių asmeninės lyderystės įtaką organizaciniam kūrybingumui, identifikuoti asmeninės lyderystės problemines sritis ir parinkti ugdymo būdus bei formas, tinkančius labai mažoms įmonėms. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, atlikta asmeninės lyderystės, organizacinio kūrybingumo sampratų analizė ir teoriškai pagrįsta asmeninės lyderystės įtaką organizaciniam kūrybingumui. Antroje darbo dalyje, siekiant empirinio pagrįstumo, atliktas asmeninės lyderystė įtakos tyrimas, pasirinktas integruotas atvejo tyrimo dizainas, apimantis kiekybinį (anketinė apklausa) bei kokybinį (pusiau standartizuotas interviu) tyrimą. Kiekybinio tyrimo rezultatai analizuoti statistine SPSS programa, kokybinio tyrimo rezultatai interpretuojami ir skirstomi į kategorijas. Identifikavus problemines sritis (žinių trūkumas apie asmeninę lyderystę, visų turimų asmeninės lyderystės įgūdžių ir strategijų nepanaudojimas, savikritiškumas, nepasitikėjimas savimi, trūkstama vidinė motyvacija), parinkti asmeninės lyderystės ugdymo būdai ir formos atsižvelgiant į labai mažų įmonių ugdymo specifiškumą. Siūlomas mokymo būdas – savaiminis mokymasis, formos – vadovė-mokytoja, darbuotojaimokiniai, pateiktas trijų etapų ugdymo planas, padėsiantis labai mažų įmonių vadovėms tapti mokytojoms ir perduoti gerąją patirtį savo darbuotojams.
The aim of this paper is to identify self-leadership problematical fields and choose educational methods and forms for small companies to enhance organizational creativity using selfleadership. In order to achieve this goal the analysis of self-leadership and organizational creativity definitions was made. Also, self-leadership‘s influence on organizational creativity was reasoned. In order to achieve the empirical validity, reaserach of self-leaderhip‘s influence on organizational creativity was conducted. For this research embedded case study desgin was selected including quantitave and qualitative research methods. Quantitatve analysis was made by SPSS statistical programme and qualtative analysis was made by interpreting and categorizing significant values. The main problems were identified: lack of self-leadership knowledge, non-use of available skills and strategies of self-leadeship, self-critical, self-doubt, lack of internal motivation. To solve these problems, according to the specifics of small businesses, educational solutions were chosen. They include self-learning method and learning form when a chief is a teacher, and employees – learners. Also, the three-stage educational plan for executives and employees was presented.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35037
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35037
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
egle_verpecinskaite_md.pdf1.79 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

24
checked on May 19, 2019

Download(s)

4
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.