Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35027
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Židickis, Ignas
Title: Ar galimas pasikėsinimas esant formaliai nusikalstamos veikos sudėčiai?
Other Title: Is an attempt possible at the formal composition of an offense?
Extent: 32 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Pasikėsinimas;Formali nusikalstamos veikos sudėtis;Formalios nusikalstamos veikos sudėties rūšys;Attempt;Formal composition of an offense;Formal composition types
Abstract: Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką – tai bene problemiškiausia nusikalstamos veikos stadija, todėl šiame magistriniame darbe nagrinėjamos teorinės ir praktinės problemos susijusios su galimu pasikėsinimu esant formaliai nusikalstamos veikos sudėčiai. Pasikėsinimas padaryti formalia sudėtimi aprašytą nusikalstamą veiką atliekamas veikimu, o pats veikimo atlikimas jau išreiškia formalios nusikalstamos veikos sudėties esmę ir suponuoja baigtą nusikalstamą veiką, abejojama, ar galima pradėti pasikėsinimą kartu šio proceso neužbaigiant. Kadangi esant formaliai nusikalstamos veikos sudėčiai, kuriai būdingas baigtumo momentas nuo pavojingo veikimo pradžios atlikimo yra keliamas klausimas ar įmanomas pasikėsinimas jose. Darbo metu analizuojama formalios nusikalstamos veikos samprata, jos rūšys. Išskiriamos trys formalios nusikalstamos veikos sudėties rūšys: 1) veikos, kurių pabaiga pasireiškia vienu iš straipsnio konstrukcijoje nurodytu alternatyviuoju požymiu, 2) kai tarp veiką darančio asmens veiksmų yra atotrūkis laike, 3) kuomet yra kriminalizuotas pats rengimasis. Taip pat išskiriami formalios ir materialiosios nusikalstamos veikos sudėties skirtumai, išanalizavus abiejų sudėčių objektyviuosius požymius yra nustatoma kada kyla atsakomybė esant formaliai ar materialiai sudėčiai, koks yra esminis skirtumas tarp šių sudėčių. Toliau darbe nagrinėjama pasikėsinimo samprata. Analizuojant pasikėsinimo požymius, išskiriami jo pradžios ir pabaigos momentai, kokie asmens veiksmai yra laikomi, kad jis galėtų būti kaltinamas dėl pasikėsinimo atlikti veiką. Atribojant pasikėsinimą nuo rengimosi atlikti veiką stadijos esant formaliai nusikalstamos veikos sudėčiai, išskiriami asmens darančio veiką veiksmai, kada veika bus laikoma kaip pasikėsinimas, o kada rengimasis atlikti veiką. Darbo pabaigoje analizuojama pasikėsinimo atribojimas nuo formalios sudėties baigtumo momento. Analizuojami formalios sudėties objektyvieji požymiai bei tiriama kada galimas pasikėsinimas, ar jis įmanomas esant formaliai sudėčiai nepasibaigus. Veikos sudėties objektyviosios pusės turinį sudarant dviem ar daugiau veiksmų ir, kai tarp jų atsiranda atotrūkis laike, pasikėsinimas yra galimas, o formaliose sudėtyse, kurių pabaiga pasireiškia vienu iš alternatyvaus objektyviųjų požymių įgyvendinimu ar kriminalizuotas pats rengimasis, pasikėsinimas yra negalimas, kadangi veika laikoma baigta nuo objektyviųjų veikos požymių atlikimo pradžios. Taigi, išanalizavus formalios veikos sudėtį, gauta išvada, kad pasikėsinimas esant formaliai nusikalstamos veikos sudėčiai yra galimas iš dalies.
Attempt to commit a criminal offense is perhaps the most problematic stage of a criminal offense, therefore this Master thesis is dealing with the theoretical and practical issues related to a possible attempt at the formal composition of an offense. Since the formal composition of the offense, which is characterized by the moment of completion from the beginning of a dangerous operation, the question asks whether the attempt is possible in them. The thesis presents the concept of a formal offense and its types. The Master thesis also distinguishes the differences between formal and material composition of the offense, it reveals the emergence of responsibility under formal or material composition after the analysis of the objective features of the compositions. The thesis further examines the concept of attempt. The analysis of the features of an attempt distinguishes the beginning and end moments, what personal actions are considered as valid so that a person could be accused of attempting to perform activities. When disassociating an attempt from the preparation to perform an act at a formal composition of a criminal offense, the thesis identifies the actions of a person performing activities, when the offense will be considered as an attempt, and when it will be considered as a preparation to perform activities. To separate the problem in question the analysis of the Lithuanian cases will be used at the formal composition of the offense. The end of the thesis provides an analysis of the attempt separation from the completion moment of a formal composition. The thesis analyzes the objective features of a formal composition and studies the signs of a possible attempt, as well as whether it is possible if the formal composition has not yet expired. The aim of the Master thesis is to determine whether an attempt is possible at the formal composition of an offense. The aim of the thesis will be determined by the following methods: descriptive, comparative and exploratory. The problems analyzed in the thesis have been studied using scientific articles, in accordance with the theory of the criminal law and by analyzing the cases and surveys of the Supreme Court of Lithuania.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35027
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35027
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
ignas_zidickis_md.pdf481.94 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

130
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

22
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.