Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/35001
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Teisė / Law
Author(s): Urmulevičius, Andrius
Title: Ar baudžiamojo proceso pažeidimu padarytos žalos atlyginimo teisinis reguliavimas nepažeidžia teisės į teisingą teismą principo?
Other Title: Does the criminal procedure for compensation of damages doesn't violate the right to a fair trial principle?
Extent: 43 p.
Date: 1-Jun-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas
Keywords: Teisėsaugos pareigūnai;Baudžiamojo proceso pažeidimas;Žalos atlyginimas;Law officers;Violation of criminal procedure;Compensation damage
Abstract: Teisė į teisingą teismą – viena pagrindinių ir svarbiausių teisių, kurios esmė pasiekti teisingumą. Kaip žinoma, teisingumą vykdo tik teismas, todėl norint į jį kreiptis turi būti tam sudarytas tinkamas reguliavimas. Baudžiamajame procese ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo padaryti neteisėti veiksmai, sukelia tam tikras pasekmes, tačiau vertinant šiandienos tendencijas, žalos atlyginimas vienas labiausiai paplitęs ir daugiausiai naudojamas teisių atkūrimo būdas šiuolaikinėje visuomenėje. Įstatymų leidėjai įtvirtino baigtinį sąrašą atvejų, kada galima kreiptis į teismą ir reikalauti atlygint žalą už pažeistas teises, dėl neteisėto nuteisimo, suėmimo, sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo ir arešto, todėl darbe analizuojama problema ar toks reguliavimas neužkerta kelio kreiptis į teismą ir taip pasiekti teisingumą. Magistro darbą sudaro trys dalys: teisės į teisingą teismą principas, baudžiamojo proceso pažeidimai, žalos reguliavimas užsienio šalyse. Pirmoje dalyje, bus apžvelgta teisės į teisingą teismą principo turinys, kuris savo platumu apima daugelį kitų pamatinių principų, todėl bus aptartas kiekvienas principas atskirai. Antroje dalyje daugiau dėmesio bus skirta, kaip pažeidinėjama teisės į teisingą teismą turinys, daugiau pasiremiant teismų praktika. Bus analizuojama, kokius dažniausiai pažeidimus padaro teisėsaugos institucijos, kaip pareigūnai pažeidinėja kitų teises ir kokios už tai kyla pasekmės. Taip pat antroje šio skyriaus dalyje bus analizuojama esminis šio darbo tikslas, išsiaiškinti ar su esamu žalos atlyginimo reguliavimu, galima atkurti savo pažeistas teises, kreipiantis į teismą. Daug dėmesio bus skirta aptarti Konstitucinio teismo nutarimus, juos vertinant ir lyginant su mokslininkų nuomonėmis ir darbais. Trečioje šio darbo dalyje bus lyginama Lietuvoje esantis žalos atlyginimo reguliavimas su kitomis užsienio valstybėmis. Tai yra bus aptarta Rusijos, Gruzijos, Makedonijos, Mongolijos ir Albanijos valstybių žalos atlyginimo reguliavimas, kai pažeidimą padaro teisėsaugos pareigūnai.  
Right to a fair trial is one of the main and the most important rights and its goal is to reach justice. As it is known, justice is administered by the court and that is why certain regulations are required in order to be able to apply to it. Illegal actions, made by investigator, prosecutor, judge or court during the criminal procedure, cause certain consequences, although nowadays one of the most popular and most used way to restore rights within the society is compensation damage. Legislators have affirmed finite list of the cases, when it is appropriate to apply to the court and demand compensation damage for violation of the rights, by the illegal conviction, arrest, detention, procedural coercive measures and that is why the certain problem is analyzed whether this kind of regulation does not stop people from applying to the court and reaching justice. Masters’ thesis is composed from three parts: principal of the right to fair court, violations of criminal procedure, and regulation of damages in foreign countries. In the first part the content of the right to fair court principle, which includes other various main principles, is going to be reviewed. The second part, based on practices of the courts, will be focused on how content of right to fair court is violated. The certain violations of judicial institutions, violations of rights, made by officers, and consequences are going to be analyzed. Furthermore, in the second part of the second chapter the main goal of the thesis, which is to find out whether it is possible to restore violated rights, with the existing compensation damage, by applying to the court, is going to be analyzed. It will focus on decisions made by Constitutional court in case of valuing and comparing with the researches and beliefs of the scientists. In the last part the existing compensation damage in Lithuania is going to be compared with other foreign countries. That is, the certain cases of the regulation of compensation damage, when violations are made by judicial officers, in countries such as Russia, Georgia, Macedonia Mongolia, Albania are going to be considered.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/35001
https://hdl.handle.net/20.500.12259/35001
Appears in Collections:2017 m. (TF mag.)

Files in This Item:
andrius_urmulevicius_md.pdf915.43 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

88
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.