Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34990
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Tverskis, Darius
Title: Susijusių asmenų nuosavybės ir korporatyvinio valdymo poveikio listinguojamų įmonių veiklos rezultatams vertinimas Europos šalyse
Other Title: Asessment of impact of insider ownership and corporate governance to listed firms performance in European countries
Extent: 63 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Keywords: Susijusių asmenų nuosavybė;Korporatyvinis valdymas;Įmonių veiklos rezultatai;Insider ownership;Corporate governance;Firm performance
Abstract: Šiame tyrime nagrinėjamas susijusių asmenų ir korporatyvinio valdymo poveikis listinguojamų įmonių veiklos rezultatams Europos šalyse remiantis teoriniais aspektais ir atliktais empiriniais tyrimais. Tyrimui atlikti naudojami 2010-2016 metų paneliniai duomenys ir taikomas GMM modelis. Pirmojoje darbo dalyje siekiama išsiaiškinti galimus susijusių asmenų nuosavybės ir korporatyvinio valdymo poveikius įmonių veiklos rezultatams. Antrojoje tyrimo dalyje iškeliama tyrimo problema, sudaroma metodologija ir pateikiami ribotumai. Paskutinėje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai ir palyginami su kitų autorių rezultatais. Atliktas turimas atskleidė, kad susijusių asmenų poveikis įmonių veiklos rezultatams yra netiesinis. Kai susijusių asmenų nuosavybė yra tarp 0-16 %, tuomet pastebima, kad įmonės vertė didėja, kai susijusių asmenų nuosavybė yra tarp 16-52 (59) %, tuomet įmonės vertė mažėja ir likusiame intervale įmonės vertė vėl didėja. Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad nepriklausomų direktorių skaičius turi statistiškai reikšmingą ir neigiamą įtaką įmonių veiklos rezultatams. Galiausiai rasta įrodymų, kad CEO dualumas turi neigiamą įtaką įmonių veiklos rezultatams.
In this research is analyzed how insider ownership and corporate governance affect firm performance in Europe listed firms based on theoretical aspects and empirical research. In this study are used panel data from 2010 to 2016 year and GMM (generalized method of moments) was applied. In first part of this research there is discussion of insider ownership and corporate governance benefits to firms’ performance. In second part of this paper there is revealed problem of this paper, methodology and limitations of this research. In the last part results of research were presented and discussed by comparing it with previous researches’ conclusions. This study revealed that in Europe listed firms exists non-linear impact of insider’s ownership to firm performance. This research showed that if insider’s ownership is between 0 – 16 % firm’s performance increases, between 16-52 (59) % - decreases and 52 (59) - 100 % increases again. Also, was found that independent directors are statistically significant and affect negatively firms’ performance and little evidence that CEO duality has negative impact to firms’ performance.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34990
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34990
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
darius_tverskis_md.pdf1.5 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.