Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34988
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Mikalonis, Šarūnas
Title: Akcininkų nuosavybės koncentracijos poveikio bendrovių rinkos rizikai vertinimas
Other Title: Analysis of ownership concentration impact on firm market risk
Extent: 64 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Nuosavybės koncentracija;Rinkos rizika;Beta rizika;Ownership concentration;Market risk;Beta risk
Abstract: Tyrimo tikslas yra išanalizuoti akcininkų nuosavybės koncentracijos poveikį įmonių rinkos rizikai. Šis tyrimas yra suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje yra atlikta mokslinės literatūros, tyrimo tematika, analizė. Antroje darbo dalyje yra pateikiama tyrimo metodologija ir tyrimo objekto analizė. Trečioje darbo dalyje yra pateikiama akcininkų nuosavybės koncentracijos poveikio įmonių rinkos tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatai rodo, kad akcininkų nuosavybės koncentracijos rodikliai daro statistiškai reikšmingą poveikį įmonių rinkos rizikai. Taipogi, rezultatai patvirtina, kad nuosavybės koncentracijos poveikis įmonių rinkos rizikai yra skirtingas, kai įmonės priklauso skirtingiems sektoriaus. Regionas, kuriam įmonė priklauso, taip pat, taip pat svarbu, kai analizuojama nuosavybės koncentracijos poveikis įmonių rinkos rizikai, kadangi skirtingiems regionams priklausančių įmonių nuosavybės koncentracijos rodikliai daro skirtingą poveikį įmonių rinkos rizikingumui.
The aim of this paper is to perform research on ownership concentration impact on firms’ market risk. This paper is made of three parts. In the first part of the paper scientific literature review on the topic is made. In the second part of the paper object analysis and methodology is presented. In the third part of the paper empirical results of ownership concentration impact on firms’ market risk are disclosed. Literature review findings has shown that there exists lack of scientific researches on the topic. The empirical results of the paper have shown that statistically significant impact of ownership concentration on firms’ market risk exists. Moreover, results of the paper show, that there is statistically significant ownership concentration impact on firms’ market risk difference between companies from different sectors. Furthermore, ownership concentration impact on firms’ market risk differs between companies from Europe, America and China regions.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34988
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34988
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
sarunas_mikalonis_md.pdf1.28 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.