Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34971
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Balevičiūtė, Agnė
Title: Valstybių įsitraukimo į globalias vertės grandines vertinimas: Europos Sąjungos šalių atvejis
Other Title: Country’s participation in global value chains valuation: the case of European Union
Extent: 113 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Finansų katedra
Keywords: Globali vertės grandinė;Gamybos specifiškumas;Vertikali integracija;Pridėtinė vertė;Išorinis finansavimas;Global value chain;Production specification;Vertical integration;Value added;External financing
Abstract: Šio darbo tikslas: ištirti veiksnius, lemiančius valstybių įsitraukimą į globalias vertės grandines ir įvertinti Europos Sąjungos valstybių įsitraukimą į globalias vertės grandines. Teorinėje darbo dalyje aprašoma globalių vertės grandinių sąvoka ir jų svarba pasaulio ekonomikai. Taip pat apibūdinami veiksniai, lemiantys valstybių įsitraukimą į globalias vertės grandines. Pirmoje darbo dalyje apžvelgiami moksliniai tyrimai, analizavę globalias vertės grandines, tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektais. Antroje darbo dalyje atliekama valstybių įsitraukimo į globalias vertės grandines tyrimo objekto analizė, aprašoma parengta tyrimo metodologija ir jos pagrindimas. Analitinėje magistro baigiamojo darbo dalyje aptariama Europos Sąjungos valstybių padėtis gamybos, paslaugų ir finansinio tarpininkavimo GVG. Taip pat pateikiami, gauti empirinio tyrimo rezultatai bei jų įvertinimas ankščiau atliktų empirinių tyrimų kontekste. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai.
The aim of this paper: is to analyze the participation of EU countires in global value chains and to identify the main financial factors influencing GVG participation in EU counties. The paper is composed from three main parts. In the first part the definition and factors of global value chains are presented. Additinally, the literature review of previuos works on global value chains are presented in the first part. In the second part of the paper the object analysis of the reseach paper is presented as well as the metodology and limitations of the research. In the third part the rezults are presented. The result shows that there is no significant relationship between financial sector value added and GVG participation in EU, on the other hand the relationship between services value added, external funding, FDI and participation in GVG in EU has been found. Finally the conclusions and recomendations are presented.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34971
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34971
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
agne_baleviciute_md.pdf2.33 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

18
checked on May 24, 2019

Download(s)

6
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.