Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34967
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Vileikytė, Vaida
Title: Produkto pakuotės patrauklumo didinimas: Lietuvos maisto produktų atvejis
Other Title: Improvement of the product packaging attractiveness: the case of Lithuanian food products
Extent: 98 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Pakuotė;Produktas;Pakuotės elementai;Vartotojas;Packaging;Product;Packaging elements;Customer
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas yra pateikti pasiūlymus maisto produktų pakuočių patrauklumo didinimui. Pagrindinių darbo dalių trumpas turinys. Teorinėje darbo dalyje analizuojama produkto pakuotės samprata, jos funkcijos ir elementai, nagrinėjama pakuotės dizaino svarba marketingo veikloje bei jos daroma įtaka suvokiamai produkto vertei. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami rezultatai tyrimų, kurie atlikti naudojant kokybinį (fokus grupės diskusija) ir kiekybinį (anketinė apklausa) tyrimo metodus. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad pakuotė ir jos dizainas turi įtakos vartotojų pirkimo procesui. Pakuotė yra viena iš pagrindinių kriterijų renkantis produktus. Ji padeda pritraukti vartotojų dėmesį, formuoja nuomonę apie produktą, jo kokybę. Vartotojų dėmesį labiausiai patraukiantys pakuotės elementai – spalva, grafika ir forma. Taip pat rezultatai rodo, kad Lietuvos maisto rinkoje pakuotės dizainas dar nėra visiškai išvystytas. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: didinat maisto produktų pakuočių patrauklumą aktualu tinkamai išnaudoti pakuotės elementus.
Objective of final paper: present recommendations for the improvement of food packaging. The theoretical part of the paper analyzes the concept of product packaging, its functions and elements, the importance of packaging design in marketing activities is analyzed, as well as its influence on the perceived value of the product. The analytical part of the paper presents and analyzes the results carried out by using qualitative (focus group discussion) and quantitative (questionnaire form) research methods. The research data suggest that packaging and its design have impact on the process of consumer buying. Packaging is one of the main criteria when choosing products. It attracts consumer attention, forms opinion about the product and its quality. Packaging elements that attract consumer attention the most are colour, graphics and shape. Research data also suggest that packaging design is still a developing area in the Lithuanian food market. The following decisions have been formulated in the project part of the final paper: it is relevant to make proper use of packaging elements by increasing the attraction of food packaging.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34967
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34967
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
vaida_vileikyte_md.pdf2.26 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 19, 2019

Download(s)

6
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.