Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34958
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Viršilas, Benas
Title: Lietuvos prekės ženklo pozicionavimas
Other Title: Lithuania country brand positioning
Extent: 66 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Pozicionavimas;Lietuva;Šalies prekės ženklas;Positioning;Lithuania;Country brand
Abstract: Teorinėje darbo dalyje analizuojamos šalies prekės ženklo, įvaizdžio, identiteto ir pozicionavimo sampratos. Išanalizavus įvairius mokslinius šaltinius buvo apibrėžta šalies prekės ženklo sąvoka, šalies prekės ženklo identitetas, įvaizdis. Aptarti šalies prekės ženklo pozicionavimo teoriniai aspektai bei pozicionavimo strategijos. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo atlikta šalies prekės ženklo ir šalies suvokimo analizė. Buvo analizuojami anksčiau buvę šalies prekės ženklai, taip pat buvo išanalizuoti statistiniai duomenys apie Lietuvos atvykstamojo turizmo rinką bei atlikta atsiliepimų internete turinio analizė. Turinio analizės metu buvo nustatyti dažniausiai pasikartojantys žodžiai bei frazės apibūdinantys turistų patirtį Lietuvoje. Šie rezultatai buvo vienas pagrindinių veiksnių formuojant naują šalies prekės ženklą. Darbo tikslas buvo sukurti naują Lietuvos prekės ženklo ir pateikti pasiūlymus šios prekės ženklo pozicionavimui. Projektinėje darbo dalyje buvo išskirtos tikslinės rinkos, suformuluotas naujas tikslas šalies prekės ženklui: Lietuva – kultūrinio turizmo lyderė Baltijos regione. Buvo sukurtas naujas Šalies prekės ženklo pavadinimas bei šūkiai tinkantys smulkesniems kultūrinio turizmo segmentams, pasiūlyta socialinių tinklų įtrauktis prekės ženklo pozicionavimui.
The theoretical part analyzes the country’s brand image, identity and positioning concepts. At the analysis of various scientific sources were difined these definitions: country brand, country brand identity, country brand image. The theoretical aspects of country brand positioning and positioning strategies were discussed. The analytical part of the thesis was carried out in the country and the country’s brand perception analysis. It has been analyzed previously used Lithuania’s country brands, the statistics on inbound tourism market in Lithuania and the comments made online content analysis. Content analysis was to identify frequently repeated words and phrases describing the tourist experience in Lithuania. These results were one of the key factors shaping the new party's trade mark. The aim of this work was to create a new Lithuania country brand and to offer a strategy for country brand positioning. The project was part of the identified target market, the country's newly stated goal of the brand: Lithuania - cultural tourism services in the Baltic region. It was created in a new country brand name and slogans suitable for smaller segments of cultural tourism, suggested inclusion of social networking brand positioning.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34958
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34958
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
benas_virsilas_md.pdf1.45 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

26
checked on May 24, 2019

Download(s)

8
checked on May 24, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.