Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34957
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Sociologijos katedralt_LT
dc.contributor.advisorLeonavičius, Vylius
dc.contributor.authorŠeduikytė, Akvilė
dc.date.accessioned2017-06-15T09:52:48Z
dc.date.available2017-06-15T09:52:48Z
dc.date.issued2017-06-02
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34957
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34957-
dc.description.abstractDarbo problema – klausimas, kaip skirtingų sričių psichinės sveikatos priežiūros specialistai (PSPS) aiškina mediciniškai nepaaiškinamus negalavimus (MNN), kaip priima MNN pacientus ir su kokiomis kliūtimis ar sunkumais susiduria PSPS, norėdami išspręsti MNN pacientų sveikatos problemas. Taip pat vienas esminių klausimų yra tai, kokie gydytojo ir paciento santykiai vyrauja MMN kontekste. Tyrimo objektas – psichinės sveikatos priežiūros specialisto (PSPS) elgsena su MNN patiriančiais pacientais. Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kaip psichinės sveikatos priežiūros specialistas (PSPS) elgiasi su MNN patiriančiais pacientais. Darbe atliktas kokybinis tyrimas, imtas pusiau struktūruotas interviu. Darbe aptariamas biomedicinos sveikatos modelis ir jo kritika, MNN paciento ir gydytojo santykis, simptomų ir diagnozės reikšmė biomedicinos sveikatos modelio sistemoje. Darbe yra tiriamas psichinės sveikatos specialistų požiūris į pacientą, sveikatą, MNN gydymą, taip pat tiriamos psichinės sveikatos specialistų patirtys, susiduriant su mediciniškai nepaaiškinamus negalavimus patiriančiais pacientais (klientais). Tyrimas parodė, kad skirtingo tipo psichinės sveikatos specialistų patirtys ir požiūris į MNN, pacientą ir MNN gydymą bei santykį su MNN pacientu skiriasi. Imtas pusiau struktūruotas interviu. Taikytos racionalaus pasirinkimo ir vaidmenų teorijos, aiškinančios psichinės sveikatos specialistų elgseną su MNN pacientais, sprendžiant MNN paciento sveikatos problemas.lt_LT
dc.description.abstractResearch problem is the question how different types of mental health professionals explain MUS, how they treat MUS patients, also what problems arise in helping patients and treating MUS. Also one of the main questions in this work is this: what is the relationship between MUS patient and mental health doctor? The research subject is the behavior of mental health specialists with MUS patients. The purpose of work is to analyze how mental health specialists behave with MUS patients. In this work the qualitative research is performed, 11 semi-structured interviews were taken. In this work a critic of a biomedicine model, also a patient-doctor relationship and a value of diagnoses in a biomedicine health model are discussed. The research of mental health care specialists experience showed that different types of mental health care specialists have different view about MUS, patient, body and treatment. In this work there were used rational choice theory and roles theory which both explained the behavior of mental health specialists in helping MUS patients.en_US
dc.format.extent54 p.
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-23, nr. 34957, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectMediciniškai nepaaiškinami simptomai / negalavimailt_LT
dc.subjectPsichinės sveikatos priežiūros specialistailt_LT
dc.subjectPsichosomatikalt_LT
dc.subjectMedically unexplained symptomsen_US
dc.subjectMental health professionals / specialistsen_US
dc.subjectPsychosomaticen_US
dc.subject.otherSociologija / Sociology
dc.titleMediciniškai nepaaiškinami psichosomatinės kilmės negalavimai: psichinės sveikatos priežiūros specialistų patirtyslt_LT
dc.title.alternativeMedically unexplained psychosomatic symptoms: experience of mental health specialistsen_US
dc.typeMagistro darbas / Master thesis
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

132
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

184
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.