Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34942
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Paliulionytė, Greta
Title: Prekių ženklų derinimo poveikis vartotojų požiūriui
Other Title: Influence of co-branding on customers' attitudes
Extent: 90 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Prekių ženklų derinimas;Prekių ženklų aljansas;Prekės ženklas;Co – branding;Alliance;Brand
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – remiantis darbe atliktu tyrimu suformuoti prekių ženklų ir įžymių asmenybių derinimo modelį, pateikiant jo praktinio pritaikymo pasiūlymus. Teorinėje darbo dalyje analizuojamos prekių ženklų ir žymių asmenybių derinimo sampratos, derinimo ypatybės bei naujausios tendencijos. Taip pat analizuojami prekių ženklų derinimo strateginiai elementai, kurie vartotojų požiūriu turi įtakos prekių ženklų aljansų sėkmingumui. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami atlikto praktinio tyrimo rezultatai, kurie buvo gauti atliekant ekspertinius interviu, fokusuotą grupinę diskusiją. Analitinės dalies pabaigoje pateikiamas tyrimo rezultatų apibendrinimas. Trečioje projektinėje darbo dalyje, sudaromas požiūrio į prekės ženklų derinimą formavimo modelis, išskiriamos nagrinėtų prekių ženklų aljansų probleminės sritys ir pateikiami specifiniai modelio įgyvendinimo pasiūlymai nagrinėtų atvejų atžvilgiu, sąlygosiantys vartotojų požiūrio pagerinimą bei problemų įveikimą.
The aim of the diploma paper is to formulate a strategic alliance model between brands and celebrities by presenting suggestions on its practical application. The theoretical part of the thesis defines the concept of co-branding partnership between brands and celebrities, its peculiarities and recent trends. Moreover, it analyses the strategic elements of co-branding that have an impact on the success of a brand alliance from consumers’ perspective. The analytical part of this paper presents and examines the results of the empirical research that were obtained from expert interviews and a focus group discussion. At the end of this part a summary of the empirical research results is presented. In the project specification part a model of customers’ attitude formation towards co-branding is formulated, the problem areas of the analysed brand alliances are distinguished, and, in respect of the analysed cases, specific proposals on the implementation of the model are presented that may lead to improvements on customers’ attitude as well as to improvements in overcoming problems.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34942
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34942
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
greta_paliulionyte_md.pdf2.24 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.