Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34941
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Misiūnaitė, Eva
Title: Asmens prekės ženklas kaip asmens žinomumo didinimo priemonė sportinės siekiamybės kontekste
Other Title: The expansion of a person‘s cognition using personal brand as a tool in sport context
Extent: 88 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Asmens prekės ženklas;Atleto prekės ženklas;Atributas;Savybė;Personal branding;Athlete brand;Attribute;Characteristic
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – pateikti pasiūlymus kaip padidinti asmens žinomumą asmens prekės ženklu. Teorinėje darbo dalyje analizuojami asmens prekės ženklo formavimo ypatumai ir kas sudaro atleto prekės ženklą. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami pusiau struktūruoto interviu ir anketinės apklausos tyrimų rezultatai, atlikto „Olimpinės svajonės link“ atleto prekės ženklo demonstruojamo sportininko Remigijaus Kančio identitetui ir jo tikslams nustatyti, siekiant atleto žinomumo didinimo. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai. Tinkamai apibrėžti atleto identitetą ir tikslingai komunikuoti jo savybes „Olimpinės svajonės link“ Facebook profilyje ir kitose medijose. Nuotraukomis ir vaizdo įrašais demonstruoti treniruočių vaizdus, darant jų apibendrinimus ,atletui daugiau įsitraukiant į komunikaciją. Demonstruoti atleto universalumą ir kitus jo gebėjimus.
The purpose of final thesis – give suggestions how to increase a cognition of a person by using personal branding. In theoretical part of work, the analysis was taken to find out the peculiarities of personal branding and what constructs personal brand. In analytical part of work, the results of half – structural interview and public opinion poll were done, where „Olimpinės svajonės link“ personal brand was analysed, trying to to establish an athletes Remigijus Kančys identity and his destinations to improve the athlete‘s cognition. In project – based part of work, the solutions were made to define athlete‘s identity and communicate his characteristics via „Olimpines svajonės link“ Facebook profile and in other media. To demonstrate the trainings with making more photos and videos, with including an atlete in a communication of the personal brand. To demonstrate an universality of an athlete and other talents.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34941
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34941
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
eva_misiunaite_md.pdf1.87 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

36
checked on May 19, 2019

Download(s)

28
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.