Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34940
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Mickevičiūtė, Ernesta
Title: Lyties įtaka seksualinio reklamos kreipinio poveikiui
Other Title: Influence for sex by impact of sexual appeal
Extent: 76 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Seksualinis kreipinys;Poveikis;Lytis;Sexual appeal;Impact;Sex
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – sukurti lytiškumu pagrįstą seksualinio reklamos kreipinio panaudojimo modelį. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje darbo dalyje apibrėžiama reklaminėje žinutė naudojami kreipiniai ir motyvai, kuriais siekiama paveikti vartotoją. Vienas iš motyvų yra seksas, kuris sekančiame poskyryje remiantis įvairų autorių nuomonėmis plačiau analizuojamas kaip atskiras seksualinis kreipinys apibrėžiant jo sampratą ir panaudojimą reklamoje. Seksualinis reklamos kreipinys klasifikuojamas pagal panaudojimo galimybes ir analizuojama, kokį poveikį seksualinis reklamos kreipinys gali turėti vartotojui remiantis lytimi. Antroje baigiamojo darbo dalyje pateikiama tyrimo metodologija ir jos pagrindimas bei atliekamas kiekybinis tyrimai skirtas ištirti lyties įtaką seksualinio reklamos kreipinio poveikiui. Projektinėje darbo dalyje pateikiamas sukurtas lytiškumu pagrįstas seksualinio reklamos kreipinio panaudojimo modelis ir pasiūlymai orientuoti į skirtingos tikslinės auditorijos vartotojus. Atliktos baigiamojo darbo dalys atskleidžia pagrindinius reklamoje naudojamas seksualinio kreipinio formas bei analizuoja kokį poveikį skirtingo stiprumo seksualiniai kreipiniai gali daryti vartotojui.
The purpose of this master thesis – create use model based on sex for sexual appeal in advertising. Master thesis made of three parts. The first theoretical part describes concept of sexual appeals and motives used in message of advertising. The main motive is sex, which is described by opinions of different authors in next part. Sex is analyzed as a separate sexual appeal by it‘s conception and use in advertising. Sexual appeal is classified by possibilities of usage and what kind of impact sexual appeal could have for consumer based on different sex. The analytical part of this paper presents methodology and analyzes the results of research. Results are generated by questionnaire with purpose to analyze how consumer‘s sex could impact sexual appeal. The project part of this thesis contains created use model based on sex for sexual appeal in aadvertising and suggestions for different audiences of consumers.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34940
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34940
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
ernesta_mickeviciute_md.pdf1.59 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.