Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34919
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetaslt_LT
dc.contributor.advisorMykolaitytė, Aurelija
dc.contributor.authorVaitonytė, Gintarė
dc.date.accessioned2017-06-14T10:56:30Z
dc.date.available2017-06-14T10:56:30Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34919
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34919-
dc.description.abstractBased on the literary heritage of Parland, his articles and letters, the dissertation reveals for the first time the Kaunas and Helsinki texts that were given meaning by the modernist, non-canonical Finnish-Swedish writer. The dissertation seeks to determine how Parland’s works become the property of Finnish, Swedish, and Lithuanian cultures, how interacting cultures inspire new meanings, and what Helsinki and Kaunas texts are created. Cultural semiotics is applied in the discussion of interaction between cultures: the work highlights the formation of text in the context of other texts, i.e. addressing the issue of text by the other becoming text by the self. Cultural anthropology also becomes a useful research tool, as it underlines the influence of one’s own and another culture on a subject’s thinking and the symbolization processes he performs. Autonomous symbolism of separate cultures is revealed in Parland’s works, which is defined by the contradictions between two cities – Kaunas and Helsinki. Kaunas space is shown as the place of motion and action, while Helsinki is shown as the memory of the days of the past, an attempt to solve old problems, and a search for the past life. The research is new and relevant because for the first time in Lithuania, the work of a Finnish-Swedish author is examined in detail in the context of Lithuania. The results of the analysis can be used by scientists who conduct literaturological, culturological and comparative research. The work reveals the multiplicity of Parland’s texts and the importance of the Lithuanian context. The research encompasses the history of Lithuanian literature, focuses on modernism studies, aspects of comparative literature.en_US
dc.description.abstractDisertacijoje pirmą kartą, remiantis Parlando literatūriniu palikimu, straipsniais ir laiškais, atskleidžiami modernisto, nekanoninio Suomijos švedų rašytojo įprasminti Kauno ir Helsinkio tekstai. Disertacijoje siekiama išsiaiškinti, kaip Parlando kūryba tampa suomių, švedų ir lietuvių kultūrų savastimi, kaip sąveikaudamos kultūros inspiruoja naujas prasmes bei kokie miestų tekstai yra sukuriami. Kultūrų sąveikai aptarti taikoma kultūros semiotika: aktualizuojamas teksto susidarymas kitų tekstų kontekste, t. y. kito teksto virtimo savu problematikos sprendimas. Parankiu tyrimo įrankiu tampa ir kultūros antropologija, pabrėžianti savos ir kitos kultūros įtaką subjekto mąstymui, jo atliekamiems simbolizacijos procesams. Parlando kūryboje atsiskleidžia skirtingų kultūrų ženkliškumas, jų polisemiškumas, kuris įprasminamas dviejų miestų – Kauno ir Helsinkio – prieštarose. Kauno erdvė parodoma kaip judesio, vyksmo vieta, o Helsinkis – kaip praėjusių dienų prisiminimas, mėginimas išspręsti senąsias problemas, praėjusiojo gyvenimo paieškos. Tyrimas naujas ir aktualus tuo, kad pirmą kartą Lietuvoje išsamiai tyrinėjama Suomijos švedų autoriaus kūryba Lietuvos kontekste. Analizės rezultatais gali naudotis mokslininkai, atliekantys literatūrologinius, kultūrologinius, komparatyvistinius tyrimus. Darbas atskleidžia Parlando tekstų daugialypiškumą, lietuviško konteksto svarbą. Tyrimas aprėpia lietuvių literatūros istoriją, koncentruojamasi į modernizmo studijas ir komparatyvistikos aspektus. Taip pat paliestos kultūros istorijos, lietuvių literatūrinės spaudos istorijos temos, analizuotos Suomijos švedų ir lietuvių literatūros sąsajos, išaiškinti to meto kultūriniai kontekstai.lt_LT
dc.format.extent52 p.
dc.language.isoenen_US
dc.publisherVytauto Didžiojo universitetas
dc.rightsSutarties data 2017-04-26, nr. 34919, prieinamas tik VDU intranete iki 2022-06-20lt_LT
dc.subjectParlanden_US
dc.subjectCross-culturalen_US
dc.subjectText-codeen_US
dc.subjectParlandaslt_LT
dc.subjectTarpkultūriškumaslt_LT
dc.subjectTekstas-kodaslt_LT
dc.subject.otherFilologija / Philology
dc.titleThe works of Henry Parland: Helsinki and Kaunas codesen_US
dc.title.alternativeHenrio Parlando kūryba: Helsinkio ir Kauno kodailt_LT
dc.typeDaktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
Appears in Collections:2017 m. (HMF dak.)
Files in This Item:
gintare_vaitonyte_ds.pdf478.8 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record

Page view(s)

72
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.