Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34910
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Valiulienė, Edita
Title: Karščio metaforos lietuvių ir anglų kalbose
Other Title: Heat metaphors in Lithuanian and English
Is part of: Filologija, 2014, [T.] 19, p. 133-148
Date: 2014
Keywords: Karščio metaforos;Atributinės metaforos;Konceptualiosios metaforos teorija;Heat metaphors;Attribute metaphors;Conceptual metaphor theory
Abstract: Within the framework of conceptual metaphor theory, the article analyzes and contrasts heat metaphors and their realization features in Lithuanian and English. Metaphor identification is based on the use of lexemes representing the concept of heat (karštas, karštai, karštis, karštumas, kaisti, kaitinti; hot, hotly, heat, hotness, heat (up)) and metaphoric derivatives (e.g., karš��iuotis, ��karštis, hothead, hot-tempered) in the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language and the British National Corpus. The study confirms the productivity of heat as a source domain – in both languages heat metaphors (as attribute metaphors) describe emotions, their expression, human qualities, processes and issues related to human activity. Most frequently heat metaphorizes the intensity of abstracts, esp. emotions. As an uncomfortable sensation it also refers to difficult, dangerous situations and describes things and events that are most recent, newly made or urgent (through metonymic relation to freshness). These metaphors are realized in both languages, yet their linguistic expressions differ – one can observe structural, grammatical differences, specific phraseological units, different collocability of certain lexemes, etc. More heat metaphors are realized in English – hot describes popular, fashionable items, good quality things as well as pungent, spicy food and intense colours (cases of synaesthesia).
Remiantis konceptualiosios metaforos teorija, straipsnyje aprašomos ir lyginamos Karščio metaforos ir jų raiškos ypatumai lietuvių ir anglų kalbose. Metaforos nustatytos tiriant karščio konceptą reprezentuojančių leksemų (karštas, karštai, karštis, karštumas, kaisti, kaitinti; hot, hotly, heat, hotness, heat (up)) ir metaforinių vedinių (pvz., karščiuotis, įkarštis, hothead, hot-tempered) vartoseną gretinamų kalbų tekstynuose – Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne ir Britų nacionaliniame tekstyne. Tyrimas patvirtina karščio kaip metaforų ištakos srities produktyvumą – atributinėmis karščio metaforomis abiejose kalbose apibūdinamos emocijos, jų raiška, žmogaus būdo savybės, su žmogaus veikla susiję procesai, reiškiniai ir kt. Dažniausiai metaforizuojamas požymis – intensyvumas (ypač emocijų); kaip nemalonus, varginantis pojūtis karštis taip pat metaforizuoja įtemptas, pavojingas situacijas, o siejamas su šviežumu – naujausius, ką tik įvykusius dalykus, skubius veiksmus. Nors šios metaforos būdingos abiem kalboms, jų raiška sutampa tik iš dalies – pastebimi struktūriniai, gramatiniai metaforinių pasakymų skirtumai, saviti frazeologiniai junginiai, skirtingas atskirų leksemų junglumas. Anglų kalboje realizuojama daugiau karščio metaforų – būdvardžiu hot apibūdinama ir tai, kas populiaru, madinga, teigiamai vertinama dėl geros kokybės, o sinestetinėmis karščio metaforomis reiškiamas intensyvus, aštrus skonis ir spalvų ryškumas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34910
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34910
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

10
checked on May 19, 2019

Download(s)

10
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.