Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34894
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija / Philology
Author(s): Macijauskaitė, Rasita
Title: Translation of popular scientific articles on health from English to Lithuanian: analysis of headlines, terms, hedges, boosters and attitude markers
Other Title: Angliškų mokslo populiarinimo straipsnių apie sveikatą vertimas į lietuvių kalbą: antraščių, terminų, sąšvelnių, stipriklių ir autoriaus pozicijos raiškos analizė
Extent: 84 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Popular scientific articles;Health;Translation;Analysis;Mokslo populiarinimo straipsniai;Sveikata;Vertimas;Analizė
Abstract: The field of popular science receives much attention from scientists, media and public. The growth of popular science has emerged in recent years, and it is noticed that many articles of popular science are found on the Internet. The aim of the paper is to analyze and compare English and their Lithuanian translation of headlines, terms, hedges, boosters, and attitude markers that are found in popular scientific articles about health. For present research, 40 English articles and 40 their Lithuanian translations are collected and analyzed. All Lithuanian articles are found in Lithuanian news website delfi.lt. They are translated from a variety of sources and, thus, original English articles are found in 20 different English news websites. English and Lithuanian headlines are analyzed and classified into four categories: headlines that are partially paraphrased in their translation, headlines that are paraphrased and generalized in their translation, headlines that are paraphrased and more specific in their translation, and headlines that are paraphrased and contain omission in their translation. Concerning terms, 375 terms are found in English and Lithuanian articles in total. The structural analysis of English and Lithuanian terms shows that simple, complex terms and terminological phrases are found in English and Lithuanian articles about health. The analysis indicate that the majority of terms are translated using their equivalents; 311 out of 375 terms are translated equivalently. 64 terms are translated using other translation strategies and they are categorized into five groups: 1) generalization 2) paraphrasing, 3) addition, 4) more specific terms, and 5) domestication and foreignisation. Semantic analysis of English and Lithuanian terms is also carried out and they are grouped into seven semantic categories. Hedging is one of the features of popular scientific discourse and the analysis suggests that English articles have 266 hedges and their translated articles have 136 hedges. There is a drastic difference in the number of hedges in source and target texts because some hedges are omitted or translated differently into Lithuanian. The results of the analysis indicate that 36 boosters are found in English articles and 20 boosters are found in Lithuanian articles. The number of boosters is similar; however, the main difference is that English boosters are mainly verbs and Lithuanian boosters contain verbs and adverbs. Also, the number of attitude markers is similar: 32 are found in English articles and 26 in their Lithuanian translation. The analysis indicates that translated Lithuanian articles are shorter and their headlines are more general. More difficult terms are explained and hedges are sometimes not translated and omitted. Further analysis on metadiscourse elements, for example, may reveal more differences between English articles and their Lithuanian translation.
Mokslo populiarinimo diskursas tampa vis populiaresnis mokslininkams, žiniasklaidai ir visuomenei. Pastaraisiais metais mokslo populiarinimo straipsnių skaičius vis didėja ir daug jų galima surasti internete. Daug mokslo populiarinimo straipsnių yra parašoma anglų kalba ir jie yra verčiami į įvairias kalbas, taip pat ir į lietuvių. Šio magistro darbo tikslas – išanalizuoti antraštes, terminus, sąšvelnius, stipriklius ir autoriaus pozicijos raišką angliškuose mokslo populiarinimo straipsniuose apie sveikatą ir palyginti jų lietuvišką vertimą. Šiame darbe yra analizuojami 40 angliškų mokslo populiarinimo straipsnių apie sveikatą ir 40 jų lietuviškų vertimų. Visi lietuviški strapsniai yra surinkti iš naujienų puslapio delfi.lt ir jie yra išversti iš 20 skirtingų angliškų internetinių puslapių. Angliškos ir lietuviškos antraštės yra suskirstytos į keturias kategorijas: antraštės, kurios verčiant yra dalinai perfrazuotos, antraštės, kurios verčiant yra perfrazuotos ir apibendrinamos, antraštės, kurios verčiant yra perfrazuotos ir sukonkretintos, ir antraštės, kurios verčiant yra perfrazuotos ir sutrumpintos. Išanalizavus angliškus ir lietuviškus terminus galima teigti, kad jie turi skirtumų. Iš viso straipsniuose rasti 375 terminai ir 311 iš jų yra išversti lietuviškais ekvivalentais. 64 terminai yra išversti naudojant įvairias vertimo strategijas ir yra suskirstyti į penkias grupes. Darbe taip pat yra atlikta semantinė angliškų ir lietuviškų terminų analizė ir terminai yra suskirstyti į septynias semantines grupes. Sąšvelniai yra vienas iš pagrindinių bruožų, kuriuos galime rasti mokslo populiarinimo diskurse. Analizė parodė, kad angliškuose straipsniuose jų yra žymiai daugiau nei jų vertimuose: 266 angliškuose palyginus su 136 lietuviškuose straipsniuose. Pagrindinės to priežastys galėtų būti tokios: lietuviški verstiniai straipsniai yra trumpesni nei originalai ir verčiant kai kurie sąšvelniai yra pakeičiami, todėl jie pradingsta. Darbe taip pat analizuojami angliški ir lietuviški autoriaus pozicijos stiprikliai ir galima teigti, kad jų skirtumas nėra labai žymus: yra rasta 36 angliški ir 20 lietuviškų. Kalbant apie autoriaus pozicijos raišką yra svarbu paminėti, kad skaičius yra gana panašus: 32 yra rasti angliškuose straipsniuose ir 26 jų lietuviškuose vertimuose. Analizė parodė, kad išversti lietuviški straipsniai yra trumpesni ir jų antraštės yra labiau abipendrintos. Sunkesni terminai yra paaiškinami ir apibendrinami, o sąšvelniai kartais neverčiami ar pakeičiami. Stipriklai ir autoriaus pozijos raiška išlieka panaši kaip ir angliškuose straipsniuose. Detalesnė, pavyzdžiui, metadiskurso analizė padėtų išsiaiškinti daugiau skirtumų tarp angliškų mokslo populiarinimo straipsnių ir jų lietuviškų vertimų.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34894
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34894
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
rasita_macijauskaite_md.pdf1.26 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

76
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

8
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.