Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34880
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Filologija / Philology
Author(s): Balaišienė, Inga
Title: Application of the project method in elt classes: the case of secondary schools in Rokiškis district
Other Title: Projekto metodo taikymas Rokiškio r. vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų anglų kalbos pamokose
Extent: 76 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra
Keywords: Project method/project-based method;English Language Teaching (ELT) classes;teaching and learning process;General Curriculum;Projekto metodas;Anglų kalbos pamokos;Mokymo ir mokymosi procesas;Bendrosios programos
Abstract: Motivated by a rapid growth of the need of English in our society and accepted Education Law of the compulsory State Examination of English at secondary schools, the present study examines the project method as an alternative way to achieve prospective results in English Language Teaching (ELT) classes of thirteen/sixteen-year-old adolescents. The topic of this thesis is ‘Application of the project method in ELT classes: the case of secondary schools in Rokiškis district’. The study consists of the second, the third, the fourth, the fifth and the sixth sections. Recommendations for teachers are also included. The theoretical part of this thesis is focused on the study of scholarly sources, and the part presents necessary background knowledge for teachers who are interested in application of project method. The second chapter investigates different definitions of the method, it principles and organisation. An insight into advantages and disadvantages is also in the second chapter. Next, the third chapter presents Project-Based Learning (PBL) for middle school learners and maximum of benefits. Motivation in PBL is discussed in chapter four, including characteristics of adolescents, sources and factors of motivation, and contribution of the Internet and technologies to motivation with some examples of the Internet-based projects. The last two sections of this paper presents the analysis of documents termed as Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment (CEFR), General Curriculum and the English Language Syllabus for Form 7 – 10. The analysis is also focused on teacher’s resources such as textbooks, Solutions Pre-Intermediate and Intermediate CD-ROM Packs and examples of projects from methodological book, and students’ and teachers’ survey from the aspect of project method focusing on Form 7 - 10. The study and analysis confirm the effectiveness and importance of the method in the teaching and learning process. However, the survey shows that this effective project-based approach is often disregarded and rarely applied in EFL classes by English teachers. The overall study confirms that general curriculum is closely related to the project approach with regard to their principles and goals. Although pupils approve of an innovative project-based approach and have positive attitude to the method, teachers apply the method in ELT classes still insufficiently and rather rarely. Regrettably, project-based learning is still applied seldom, or sometimes teachers misapply this approach.
Spartus anglų kalbos poreikio augimas šiuolaikinėje visuomenėje bei priimtas švietimo įstatymas dėl privalomo anglų kalbos egzamino vidurinio ugdymo mokyklose norintiems gauti studijų finansavimą skatina teigti, kad projekto metodas yra alternatyvus būdas pasiekti gerų rezultatų mokant anglų kalbos 13 -16 metų amžiaus paauglius. Magistrinio darbo tema yra ‘Projektinio metodo taikymas Rokiškio r. vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių mokyklų anglų kalbos pamokose. Darbą sudaro antras, trečias, ketvirtas ir penktas skyriai. Rekomendacijos mokytojams taip pat įtraukiamos. Teorinėje dalyje dėmesys nukreipiamas į mokslinių šaltinių nagrinėjimą. Mokytojai supažindinama su pagrindiniais metodo taikymo aspektais. Antrame skyriuje aptariami skirtingi metodo apibrėžimai, principai ir organizavimas. Taip pat šiame skyriuje aptariami metodo privalumai ir trūkumai. Projekto taikymo nauda vidurinio ugdymo mokyklose pristatoma trečiajame skyriuje. Paauglių motyvacija atliekant projektines užduotis bei šiuolaikinių technologija įtaka norui įsitraukti į užsienio (anglų) kalbos mokymąsi aptariama ketvirtame skyriuje. Paskutinėse darbo dalyse pristatoma dokumentų bei mokytojų naudojamų šaltinių analizė. Be to, pateikiami mokinių ir mokytojų, dirbančių ir besimokančių Rokiškio rajono vidurinėse mokyklose 7 – 10 klasėse, apklausos rezultatai Tyrimo rezultatai patvirtina projekto metodo efektyvumą ir svarbumą mokymo ir mokymosi procese, tačiau rezultatai rodo, kad efektyvus mokymo metodas vis dar retai taikomas anglų kalbos pamokose, nors mokinių ir didelės dalies mokytojų požiūris į taikymą yra pozityvus. Tyrimas patvirtina, kad bendrosios mokymo programos yra glaudžiais susijusios su projekto metodo principais ir tikslais. Nors mokiniai teigiamai žiūri į šį inovatyvų mokymo metodą, mokytojai savo pamokose taiko jį vis dar retai arba taiko netinkamai.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34880
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34880
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
inga_balaisiene_md.pdf824.17 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

72
checked on Oct 14, 2019

Download(s)

2
checked on Oct 14, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.