Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34876
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Kantautas, Kęstutis
Title: Personalo kaitos mažinimo sprendimai paslaugų kompanijos padalinio pavyzdžiu
Other Title: Solutions for employee’s turnover reduction on example of service company’s department
Extent: 74 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Personalo kaita;Mažinimas;Sprendimai;Employee turnover;Reduction;Solutions
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus personalo kaitos priežastis, pateikti jos mažinimo sprendimus paslaugų kompanijos padalinyje. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje, remiantis literatūros analize, aptariamos personalo kaitos priežastys ir galimos jos mažinimo priemonės. Analitinėje dalyje, anketinės apklausos pagalba, buvo atlikta paslaugas teikiančio padalinio personalo kaitos analizė. Jos gauti rezultatai leido įvardinti pagrindines personalo kaitos priežastis: mažas bei neteisingai mokamas darbo užmokestis, darbuotojų įvertinimo ir karjeros perspektyvų stoka, per didelis darbo krūvis. Projektinėje dalyje buvo suformuluoti sprendimai, padėsiantys išspręsti įvardintas padalinio problemas: 1) darbo užmokesčio modelio keitimas – mokėti darbo užmokestį ne už išdirbtą laiką, o už atliktą darbą; 2) šeimai palankios organizacijos kūrimas – darbuotojų susibūrimai su šeimomis, darbo laiko derinimas prie šeimos poreikių, darbo pasidalijimas; 3) karjeros perspektyvų didinimas – naujos paslaugų krypties kūrimas ir darbuotojų vertinimas pokalbio su vadovu metu.
The goal of diploma paper – under analysis of employee’s turnover causes of service company‘s department to provide solutions for reducing it. Theoretical part of this diploma paper includes an overview of the literature and discussions on employee’s turnover understanding, various reasons and tools of reducing turnover in organizations. In the analytical part of the paper, the causes of employee’s turnover in a particular service company‘s department were identified using questionnaire survey method. The obtained results allowed to disclose the main problematic areas related with service company‘s department employee’s turnover: low and incorrect wages, lack of employee’s assessment and career possibilities, excessive workload. Thus, third part of this diploma paper presents the solutions and action plans for reduction the employees’ turnover. They cover the changes in wage model, developing family-friendly organization, improving career development.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34876
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34876
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
kestutis_kantautas_md.pdf1.21 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

24
checked on Jun 15, 2019

Download(s)

4
checked on Jun 15, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.