Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34866
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Gumauskaitė, Dovilė
Title: Lyčių stereotipo analizė transporto priemonių remonto įmonėse Lietuvoje
Other Title: Gender stereotype analyses in vehicle repair companies in Lithuania
Extent: 119 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Lyčių stereotipai;Organizacinis teisingumas;Transporto priemonių remontas;Gender stereotypes;Organizational justice;Vehicle repair
Abstract: Darbe siekiama išsiaiškinti, koks yra vyraujantis lyčių stereotipas transporto priemonių remonto įmonėse Lietuvoje. Lyčių stereotipai egzistuoja visur ir įvairiuose kontekstuose, stereotipiškai moterims priskiriami daugiau bendruomeniškumo, šilumos, grožio bruožai, o vyrams - dominavimo, agresyvumo ir analitiškumo. Organizacinis teisingumas gali padėti spręsti lyčių stereotipų keliamas problemas, tokias kaip diskriminacija, lyčių nelygybė. Šiuo atveju tai kartu gali padėti ir organizaciniam klimatui, nes atmosfera darbe tokiu atveju gali išlikti daugiau profesinė. Kokybinis tyrimas buvo atliktas UAB „Daivanta“ automatinių pavarų dėžių ir važiuoklės remontu užsiimančioje įmonėje. Išsiaiškinta, kad įmonės darbuotojai savęs nelaiko taikančiais lyčių stereotipus, įvardino klientus kaip pagrindinius lyčių stereotipų kūrėjus, taip pat pastebėtos ir teigiamų bei neigiamų lyčių stereotipų apraiškos. Vėliau buvo atliktas ir kiekybinis tyrimas apklausiant asmenis, kurie yra lankęsi transporto priemonių remonto įmonėse Lietuvoje. Išaiškėjo pagrindiniai taikomi vyrams ir moterims lyčių stereotipų bruožai, kurie atitiko lyčių stereotipų apibrėžimus, nagrinėtus teorinėje darbo dalyje. Darbe išskiriamas vyriškojo ir moteriškojo stereotipo modelis, kuriame nurodomas tiek teigiamas, tiek ir neigiamas lyčių stereotipas. Moterys gali daug dejuoti, joms gali trūkti fizinių jėgų, tačiau jos gali įpareigoti kitus elgtis geriau, joms lengviau bendrauti su klientais, vyrai – nešvarūs, daug keikiasi, tačiau daug žino ir gali atlikti transporto priemonės remontą kokybiškai. Darbe taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip spręsti lyčių stereotipų taikymo problemą, pateikiami galimų veiksmų variantai atskirose situacijose.
In this thesis, the aim is to identify what are the main gender stereotypes in vehicle repair companies in Lithuania. Gender stereotypes exist everywhere and in different contexts. For woman stereotypically assigned traits are more communal, associated with warmth and beauty, for men – dominant, aggressive and analytical traits. Organizational justice can in turn help solve problems that arise due to gender stereotypes like discrimination or gender inequality. For this instance, it can also help organizational climate, because the atmosphere can more professional then. Qualitative research was done in Ltd “Daivanta” that does automatic transmission and chassis repairs. It was concluded that company’s employees see themselves as not using gender stereotypes, in turn they suggested that the main creators of gender stereotypes are their clients, it was also noted that there were some manifestations of positive and negative gender stereotypes. Later, the qualitative research was done by giving questionnaires to respondents who have been to vehicle repair companies in Lithuania. It was concluded that main gender stereotype traits were used to describe men and woman that matched the ones that were found in the theoretical part of the thesis. Manly and womanly stereotype models were distinguished in the thesis, where it is noted that both positive and negative gender stereotypes exist. For women – they may moan, they lack physical strength, yet they can obligate others to act better, for them it is easier to communicate with the clients, for men – they are unclean, curse a lot, but they know a lot and can provide quality vehicle repairs. Some recommendations on how to solve gender stereotype problems are also provided as a set of actions in various situations.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34866
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34866
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
dovile_gumauskaite_md.pdf1.88 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2019

Download(s)

2
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.