Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34843
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Socialinis darbas / Social work
Author(s): Ayebameru, Oluwaseun Nireti
Title: Effects of poverty amongst risk families from social work perspective in Nigeria
Other Title: Skurdo poveikis tarp socialinės rizikos šeimų iš socialinio darbo perspektyvos Nigerijoje
Extent: 57 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Socialinio darbo katedra
Keywords: Poverty;Risk family;Critical social work;Nigeria;Skurdas;Socialinės rizikos šeimos;Kritinis socialinis darbas;Nigerija
Abstract: Poverty has been a global phenomenon for a long time, and it affects most countries and people in different ways. The effect of poverty is usually reflected differently among the groups in a society such as the women, children, parents, and homeless. Families are the most critical setting for the development of children, and family risk factors such as poverty undermines children’s development. The families who suffer from poverty have a higher chance of suffering from hunger and malnutrition among other deprivations. The aim of the research is to describe the effects of poverty in risk families and the roles of social work in combatting poverty in Nigeria and the research objectives are to describe poverty amongst risk families, to examine how families at risk cope with poverty and to explain the roles of social work in dealing with the problems of poverty. The qualitative research method was used to evaluate how the risk families cope with poverty. Data gathering was done by in-depth interviews with five research participants which includes two social workers, one teacher and a couple. The social workers and the teacher interviewed were knowledgeable and are strategically positioned to give specific types of information and news that are needed for the research. The result of the research revealed that most of the risk families live in poor housing conditions. Most families at risk cope with challenges by adapting to a poor environment and standard of life. Another notable impact on the effect of poverty on the risk families is in terms of child education and their health and well-being; children are subjected to a substandard education and have little access to quality health care service. In addition, social workers were aware of the challenges facing the risk families however, a wide gap still exist between the problems facing the risk families and the means to alleviate these problems.
Skurdas – tai pasaulinis reiškinys, kuris įvairiais būdais daro įtaką daugeliui pasaulio šalių ir žmonių. Skurdo poveikis pasireiškia skirtingai tarp skirtingų socialinių grupių, tokių kaip: moterų, vaikų, tėvų ir benamių. Vaikų vystymuisi didžiausią įtaką daro šeima, todėl skurdas, kaip šeimos rizikos faktorius, daro neigiamą įtaką šiam procesui. Šio darbo tyrimo tikslas yra apibūdinti skurdo poveikį socialinės rizikos šeimose bei socialinio darbo vaidmenį kovojant su skurdu Nigerijoje. Šiam darbo tikslui pasiekti buvo išsikelti tokie darbo uždaviniai: apibūdinti skurdą socialinės rizikos šeimose; išsiaiškinti kaip socialinės rizikos šeimos susidoroja su skurdu bei paaiškinti socialinio darbo vaidmenį sprendžiant skurdo problemas. Kokybinio tyrimo metodas buvo naudojamas įvertinti, kaip socialinės rizikos šeimos susidoroja su skurdu. Duomenų surinkimui buvo naudojamas giluminis interviu su penkiais tyrimo dalyviais – dviem socialiniais darbuotojais, vienu mokytoju ir sutuoktinių pora. Interviu davę socialiniai darbuotojai ir mokytojas buvo kompetentingi suteikti tyrimui reikiamos informacijos. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugelis socialinės rizikos šeimų gyvena prastomis būsto sąlygomis ir susiduria su tokiais iššūkiais kaip prisitaikymas prie prastos aplinkos ar gyvenimo standartų. Dar vienas pastebimas skurdo požymis socialinės rizikos šeimose yra susijęs su vaikų švietimu ir sveikata. Tokiose rizikos šeimose augantys vaikai negauna reikiamo išsilavinimo bei kvalifikuotos sveikatos priežiūros. Nors ir socialiniai darbuotojai puikiai žino su kokiomis problemomis susiduria socialinės rizikos šeimos, vis dar egzistuoja praraja tarp problemų, su kuriomis susiduria šeimos ir priemonių, kuriomis būtų galima šias problemas mažinti.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34843
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34843
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

82
checked on Oct 13, 2019

Download(s)

90
checked on Oct 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.