Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34820
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Vadyba / Management
Author(s): Banikonytė, Justina
Title: Vadybiniai sprendimai socialinio dykinėjimo mažinimui organizacijų grupinėse veiklose
Other Title: Managerial solutions for the purpose of reducing social laofing in group activities of organizations
Extent: 131 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Vadybos katedra
Keywords: Socialinis dykinėjimas;Darbas grupėse;Grupės darna;Priežastys;Organizacija;Social loafing;Group work;Group cohesion;Reasons;Organization
Abstract: Baigiamojo magistro darbo tikslas - diagnozuoti socialinio dykinėjimo reiškinio mastą Lietuvos gamybinėje organizacijoje, suformuojant vadybinius sprendimus socialinio dykinėjimo mažinimui ir darbuotojų tarpusavio pagalbos, grupių darnos, bendradarbiavimo didinimui bei tarpusavio santykių gerinimui. Baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmojoje dalyje atliekama išsami mokslinės literatūros šaltinių analizė, identifikuojant reiškinio atsiradimo priežastis, individų įsitikinimus, elgesio bruožus bei asmenines savybes turinčias įtakos įsitraukimui į socialinį dykinėjimą. Antroje dalyje taikant ekspertinį klausimyno vertinimą parengiamas tyrimo instrumentas bei atliekamas empirinis tyrimas gamybinėje organizacijoje X taikant anketinę darbuotojų apklausą, atliekant duomenų analizę, sisteminimą, rezultatų interpretavimą ir apibendrinimą. Identifikuotos pagrindinės probleminės sritys apimančios dominuojantį suvokiamą socialinį dykinėjimą, vadovo įtaką darbuotojų pastangų mažėjimui, silpną emocinį įsipareigojimą organizacijai bei silpnus darbuotojų ryšius, turinčius įtakos socialiniam dykinėjimo intensyvumui. Trečioje darbo dalyje pateikiami projektiniai sprendimai išgrynintoms probleminėms sritims organizacijoje šalinti, remiantis parengtu modeliu.
The aim of the master thesis is to diagnoze the scope of social loafing in Lithuanian industrial organization providing managerial decisions for reducing (eliminating) this phenomenon and increasing group cohesion and mutual group relations. The paper consists of three main parts: in the first part, the literature review is provided and the main causes of the social loafing phenomenon are identified. In the second part of the paper, the empirical research was carried out in Lithuanian manufacturing organization X. It was based on literature review, expert assessment of questionnaires, staff survey, descriptive statistics and data comparison. The main problem areas include perceived social loafing influencing staff‘s effort decrease, poor emotional commitment to the organization, weak personal relations between group members and influence of leader‘s role to social loafing. In the third part of the paper the model of managerial decisions for reducing (eliminating) social loafing and increasing group cohesion and enhancing mutual relations between groups ir provided.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34820
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34820
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
justina_banikonyte_md.pdf2.44 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

12
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.