Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34819
Type of publication: Magistro darbas / Master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics
Author(s): Casqueira, João
Title: The nexus between US dollar, oil price and commodity index
Other Title: Ryšys tarp JAV dolerio, naftos kainų ir prekių indekso
Extent: 78 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Ekonomikos katedra
Aveiro universitetas. Ekonomikos, vadybos, pramoninės inžinerijos ir turizmo departamentas
Keywords: US dollar index;Commodity;Overshooting;US dollar / crude oil relationship;JAV dolerio indeksas;Prekė;Nukrypimas;JAV dolerio / žalios naftos santykiai
Abstract: This research investigates the relationship between the US dollar index and some commodities such as crude oil, gold, silver, agriculture, fats and oils, metals and minerals. According to authors Radomski (2016), Hawkes (2015) and Hameed and Arshad (2008) the US dollar / crude oil can be assumed as a driver of the value of other commodities. So with the results provided by the theoretical framework and the empirical analysis, this research has the purpose to answer the following questions: Does the nexus between oil prices, exchange rate and commodity prices, differs because of the type of the commodity? Why the effect of oil and dollar should differ due to the different commodity type? To study the relationships between the US dollar index and the value of some commodities, there were used three different periods, the first one form January of 1990 to December 1999, the second one from January 2000 to December 2007 and the last one from January 2008 to December 2015. In this study the stationarity is tested, used the Johansen test to study the cointegration, the Akaike information criteria (AIC) to observe how many lags should be used into estimations, the vector error correction model (VECM) to observe if there is unidirectional or bidirectional relationships and estimated the forecast error variance decomposition (FEDV) to observe how a change in returns can explain the variance of the errors of the other variables under analysis. The main conclusions observed after the empirical results and the theoretical framework were that the relationship among variables differs according to the period that was studied. The 7 empirical results did not show a strict relationship between the US dollar / crude oil as a driver of the values of the other commodities. The results of the FEDV supported some signs of overshooting from the values of the commodities on a decrease of the value of the US dollar index. These results are useful for investors to understand how they could manage their investment portfolios in order to ensure minimum losses depending over the investment period.
Šiame tyrime atliekamas JAV dolerio indekso santykis su kai kuriais produktais, tokiais kaip žalioji nafta, auksas, sidabras, agrokultūra, riebalais ir aliejumi, metalais ir mineralais. Pagal autorius Radomski (2016), Hawkes (2015), Hameed ir Arshad (2008), JAV doleris / žalioji nafta gali buti laikomi kaip kitų produktų vertės nustatymo rodikliai. Taigi, dėka rezultatų, gautų iš teorinių pagrindų ir empirinės analizės, šis tyrimas turi tikslą atsakyti į šiuos klausimus: Ar ryšys tarp naftos kainų, valiutų kursų ir žaliavos kainų skiriasi dėl prekių rūšies? Kodėl naftos ir dolerio vertė turėtų skirtis dėl skirtingų prekių rūšių? Norint išanalizuoti ryšius tarp JAV dolerio indekso ir kai kurių prekių vertės, tyrime buvo naudoti trys skirtingi periodai: pirmasis nuo 1990 sausio iki 1999 gruodžio, antrasis nuo 2000 sausio iki 2007 gruodžio ir trečiasis nuo 2008 sausio iki 2015 gruodžio. Šiame tyrime išbandytas stacionarumas, naudojant Johansen testą kointegravimui ištirti, Akaike informacijos kriterijai (AIC) siekiant nustatyti skaičiavimams reikalingą vėluojančių kintamųjų kiekį, vektorinis klaidų taisymo modelis (VECM) nustatyti, ar galimi vienos krypties ar dvikrypčiai santykiai ir apskaičiuotos dispersijos prognozės klaidos FEDV, kaip grąžos pokytis gali paaiškinti kitų kintamųjų analizės klaidų dispersiją. Pagrindinės išvados po empirinių rezultatų ir teorinių pagrindų parodė, jog ryšys tarp kintamųjų skiriasi priklausomai nuo laikotarpio, kuris buvo tiriamas. Empiriniai rezultatai neparodė griežto santykio tarp JAV dolerio / žalios naftos, kaip kitų produktų vertės rodiklio. FEDV 5 rezultatai atskleidė keletą žaliavų vertybių viršijimo požymių, dėl JAV dolerio indekso sumažėjimo. Šie rezultatai yra naudingi investuotojams, norint suprasti kaip jie gali valdyti savo investicinius portfelius, siekiant užtikrinti minimalius nuostolius, priklausomai nuo investavimo laikotarpio.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34819
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34819
Appears in Collections:2017 m.

Files in This Item:
joão_casqueira_md.pdf1.84 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open   Request a copy

Show full item record

Page view(s)

16
checked on May 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.